نقدی بر پروژه “شورای مدیریت گذار”

 

اکبر کریمیان :

 با دورد به تمامی همراهان و آزادمنشان،

همانگونه که در جریان خبرها هستید، در هفتم مهر شورای مدیریت گذار، اعلام موجودیت کرد. آمید بسیاری است که این نهاد بتواند در مسیری که در پیشگرفته موفق شود! در روز اعلام مجودیت این نهاد من نیز دعوت شده بودم ودر جریان نشست بصورت کامل هستم. جدا از آنچه در آنجا مطرح شد، سه سند اصل شورای مدیریت گذار از اهمیت خاصی برخوردار است که میباید مطالعه شود.

تلاش داشتدم که سندهای معرفی شده توسط شورا را با بررسی و ارزیابی کنم. در این بررسی، 9 ایراد و کمبود به سه سند پیشنهادی شورای مدیریت گذار وارد دیدم. امیدوارم که دوستان “شورای مدیریت گذار” توجه خاص به این 9 مورد داشته باشند. از سوی دیگر خواهشمندم دوستان و اندیشمندان گرامی با ارسال نظرات و نقدِ  خود در مورد روش، استدلال و موارد ذکر شده در مقاله ارسالی، مرا یاری نمایند.

سر فصل ایراداهای وارده بشرح زیر است

1- «کمبود یا نادیده گرفتن پیوندها و آرمانهای ملی»

2- «قرار نگرفتن جایگاه زبان در سه سند شورا»

3- «مجریان و هدایت کنندگان پروژه گذار»

4- «تقسیم وظایف و حد و مرز آنها»

5- «مشخص نبودن انتخاب اعضا در مسیر “تکامل پروژه گذار”»

6- « قانون نویسی و مجری! بودن با اصول دموکراتیک همسویی ندارد»

7- «تداخل حوزه تصمیم گیری»

8- «تصمیمات غیر دموکراتیک»

9- «پروژه فدرال در قالب حکومت “غیر متمرکز”»

 

نتیجه:

به نظر من اولین اشتباه شورای مدیریت گذار در تبیین استراتژی کاری خود بوده است. اگر بجای استراتژی «بده و بستان سیاسی» تضمین “حیات سیاسی” تمامی نهادها و فعالان سیاسی دموکرات را در استراتژی انتخاب می کرد، احتمال به ثمر رسیدن پروژه گذار بسیار موافقتر می نمود.

با تبیین استراتژی «بده و بستان سیاسی» و از بین بردن زمینه همکاری ملی گرایان، پروژه گذار به یک « پروژه شعاری» تبدیل شده است. در نتیجه، تأثیر لازم را برای ایجاد حفظ یکپارچگی و وحدت همه ایرانیان علیه رژیم ضد مردمی از بین خواهد برد،  در اینصورت شورای مدیریت گذار نیز به محفلی همانند محفل های دیگرِ پیشین تبدیل خواهد شد.

برای مطالعه کامل مقاله لطفا به لینک سایت رجوع کنید: https://akbarkarimian.uk/aa1/

 

جهت ورود به کانال تلگرام: https://t.me/akbar_karimian

با مهر

پاینده ایران و ایرانی

اکبر کریمیان

11 مهر 1398