نه ، به انتخابات اسفند ، وظيفه ما ايرانيان است!

  هموطنان، روز جمعه دوم اسفند ٩٨ يكي ديگر از انتخاباتي فرمايشي رژيم فاشيستي مذهبي است . رژيمي كه چهل و يكسال به مردم ، دروغ  گفته است. ما بخوبي مي دانيم در طول اين مدت چه در انتخابات رياست جمهوري و چه مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و…  انتخابات مهندسي شده را تجربه كرده ايد. شايد اولين انتخابات رياست جمهوري در ايران را بي نقص تر از ساير انتخابات بدانيم . به جرئت مي توان گفت  تمامي انتخابات  با درجه هاي مختلف مهندسي شده است . چهل و يكسال است با روش ماكياوليستي و تقلب هاي گسترده نتيجه انتخابات را از آن خودي ها كرده اند . نمونه بارز آن  در سال ٨٨ بود كه تقلب در انتخابات ،ميليونها تن رابه خيابانها كشاند تا با  روش مسالمت آميز و شعار “راي من كو؟!”  بدنبال حق تعين سرنوشت خودباشند. امما رژيم ولايت فقيه جواب شما، مردم را با گلوله داد وخون دهها تن  را درخيابانها بر زمين ريخت.در ” ندا آقاسلطان “را ، آتش به اختياران خامنه اي بطرز وحشيانه اي كشتند كه جهان را از خواب بيدار كرد!در همان سال  تعداد زيادي را در كهريزك ها  شكنجه كرده و به دار آويختند. هزاران تن را در خيابان به رگبار بستند و زخمي و دستگير كردند.  رژيم فاشيستي مذهبي ، هيچگاه با مردم رو راست نبوه است  و اعتمادي به صندوقهاي راي اشان نبوده و نيست. امما ،سعي كرده تاحكومت خود رابه دنيا طرفدار جمهور مردم ،  نشان دهد! اين در حالي است كه در مقاطع مختلف بنام، جمهوري و اسلام كشتار هاي گسترده براه  انداخته است. در سال ١٣٦٠ رئيس جمهور قانوني را با كودتايي خزنده عزل مي كنندو تعداد زيادي را دستگير و روانه جوخه هاي اعدام مي كنند.در سال ٦٧ اعدامهاي گسترده براه مي اندازند و هزاران زنداني سياسي را كه  حكم  خود را مي گذراندند را اعدام كردند. در سال ٧٨ به خوابگاه دانشجويان  حمله بردند و نسل جوان را به خاك و خون كشيدند.سال ٨٨  و حضور ميليوني مردم در خيابانها براي آراي گمشده اشان را به گلوله بست. در دي ماه ٩٦ مردمي كه ازشدت  فقر و ذلت ،در شهرهاي بزرگ و كوچك به  خيابانها آمده بودند جواب رژيم آدمكشِ گلوله بود. در آبان ٩٨ به خاطر سه برابر شدن قيمت بنزين در بيش از سد/١٠٠ شهر در ايران ،  مردم  اعتراض كرده و به خيابانها آمدند ولي  آدمكشان ولايت فقيه ، فقط در طول سه روز بيش از ١٥٠٠ تن (رويتر) را كشتند و هزار ، هزاران تن را  زخمي ، بيش از ده هزار تن را دستگير و راهي زندانها كردند! رژيمي كه جمهور مردم نباشد براي حفظ نظامش دست به نيرنگ و فريب فراوان ميزند. اينك پس از كشته شدن قاسم سليماني  با حمايت از تروريست هاي نيابتي و فرستادن موشكهاي ناموفق  براي ماهواره مخابراتي آنهم  با تصاوير   بي رحمترين قصاب، تلاش دارد،جاي خالي او را پر كند تا بر بقاي عمرش بيافزايد. در شهرهاي ايران براي تروريست ها و مدافعان حرم، تشيع جنازه ساختگي براه مي اندازد تا بار ديگر زمينه هاي انتخابات  قلابي  ديگري براه اندازد. چنين رژيمي غرق در بحران ، با شليك موشك به هواپيماي اوكرايني و دشمن تراشي، فكر خروج از بحرانها را در سر مي پروراند غافل از اين كه  اين جنايت مي تواند زمينه ساز  جنگ ديگري در ايران باشد. به مردم و جهانيان دروغ مي گويد.اكنون مردم ايران و جهان ، ديگر، فريب خامنه اي و اهالي بيتش را نمي خورند.  خامنه اي فردي است كه كشور و خاك ايران زمين را به حراج گذاشته است .شمال را به روس ها و جنوب را به چيني ها واگذار كرده  است  و خاك ايران زمين را به امارات عربي صادر ميكند تا از بحرانهاي اقتصادي  نجات يابد!  در انتخابات اسفند ماه هم قصد دارد كه مجلس يك دستي بسازد تا پس از تغيير قانون اساسي، بتواند از طريق نخست وزيري ، رياست جمهوري را هم به مجلس واگذارد. به همين خاطر بيشتر نامزدهاي اصلاح طلبان و حتا اطرافيان روحاني ، رئيس جمهور را هم  رد صلاحيت كرده اند! اعتراف  خامنه اي به دروغگويي و حمله به  روحانی كه گفت: «وقتی شما به دروغ می‌گویید این انتخابات مهندسی شده و یا اینکه انتخابات نیست انتصابات است،مردم دلسرد می‌شوند» بيانگر اين است كه امپراتوري دروغ تا به امروز هيچگاه به خاطر امنيت مردم و كشور، چه سياسي و چه اقتصادي عمل نكرده است.  اخيرن ،خامنه اي ملتمسانه گفته است :«ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید.»اين بار با فريب كهنه ناسيوناليسم و دروغ ايران دوستي و اينكه گويا امنيت كشور ايران شركت در انتخابات و راي دادن به رژيم ، كشور( جمهوري اسلامي)  رااز ورطه سقوط ساقط مي گرداند.  همزمان شاهد بازداشت روزنامه نگاران، و محکومیت امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای خامنه ای به حبس و تبعید طولانی مدت بودیم. خامنه اي خود ،بخوبي  احساس كرده است كه پير و جوان در سراسر ايران ، به حيله هايش پي برده اند. براي همين بود به افراد مذبور،حكم هاي كيلويي داده اند.اينجاست كه بايد  مردم  با نرفتن به پاي صندوقها ، و در خانه ماندن ، بهترين جواب دندان شكن به رهبر و  رژيم اوليگارشي اش بدهند. هموطنان:  با رد صلاحيت اصلاح طلبان  و اطرافيانِ روحاني، و بعضي از نمايندگان كنوني، ديگر انتخاب  بين و بد وبدتر هم نيست ،اينك انتخاب بين بود و نبود ژريم است ، رژيمي كه در سراشيبي سقوط است،حالا رهبري اش عزم كرده كه مجلسي يكدست و يكسو بسازد تا بتواند ، حد نهايي اختيارات را در دست بگيرد! تا هرچه  مي خواهد انجام دهد. گرچه ميدانيم هم اكنون از رهبري انتصاباتي تا فرستادن آتش به اختياران خود به خيابانها و  حتا دستور اعدام مخالفان را در دستور كار خود دارد، پس با نرفتن به پاي صندوقهاي راي، انتخابات( انتصابات) اسفند را تحريم كنيم. بايد براي يكبار هم شده است بخود هآييم و از قبول ولايت فقيه و رژيم ايدئولوژيكي سر باز زنيم .بدانيد كه تنها نجات ايران گذر از رژيم  اوليگارشي  ( ولايت فقيه ) است كه مي تواند ما را به يك نظام دموكراتيك و سكولار برساند. ما تك تك مان ، انتصابات رژيم اوليگارشي فاسد مذهبي را تحريم مي كنيم  و روز دوم اسفند را همراه مردم قهرمان و مبارزمان در خانه  مي مانيم. راه ما، راه شما يعني سرنگوني اين رژيم آدم كش و خونريز است .خواهيم ديد كه بار ديگري رسوايي ديگري براي رژيم باقي خواهد ماند. پيروزباد مبارزات مردمان ايران  سرنگون باد جمهوري فاشيستي مذهبي غير ايراني  ٢٣بهمن ١٣٩٨ آزاديخواهان ايران- كلن