هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی

 

سیامک نادری

اعتراف ناگزیر حسینیان به نفرت مردم از رژیم: « مردم باید تشکر کنند ازآقای رئیسی( بدلیل قتل عام ۶۷) ونه انتقاد کنند؟»

دشمن می خواهد ما ازسوابق خودمان اظهار پشیمانی بکنیم ، نه !، ما باید افتخاربکنیم. ما برای نظام اسلامی جنگید یم…و برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و نظام نوپای اسلامی هم ما بله قاطعیت نشون دادیم وباید افتخار هم بکنیم، من الان اعلام می کنم که اگر دوباره نیازمند باشیم که همون قاطعیت را بخرج بدهیم( قتل عام ۶۷)، قاطع تر، یعنی با توجه به اینکه تجربه ای را پشت سرگذارنده ایم ومسائلی را با چشم خود دیده ایم، قاطع تر از پیش اقدام خواهم کرد.»

از آنجا که مصاحبه روح الله حسینیان در برنامه رو در رو درهیچ رسانه ای بطور کامل و «دقیق» ترجمه نشده بود، ناگزیر متن  مصاحبه را  از گفتگو به متن  پیاده کردم. این مصاحبه حاوی نکات مهمی است که از قضا اختلافات بین جناح های رژیم بر سرشرایط بحرانی کنونی و بازتاب  قتل عام ۶۷ در جامعه و نیروهای درونی رژیم و انتخاب گزینه تن دادن به مذاکره… و نتایج آن را می رساند. اعتراف ناگزیر حسینیان به اینکه « مردم باید تشکر کنند ازآقای رئیسی( بدلیل قتل عام ۶۷) ونه انتقاد کنند؟» نشانگر در تنگنا قرار داشتن اجتماعی رژيم است کما اینکه تمرکز بر بدنام ساختن آقای منتظری در تمامی وجوه!، نشان از همان اثر و نفوذ مواضع او  و  ویدئو صوتی منتشرشده دیدار با هیأت قتل عام  ۶۷ را بنمایش می گذارد.

نوار ازدقیقه ۳۸:۳۰ پیاده شده است:

«‌روح الله حسینیان:« منتهی  تأسف ما امروز  ازاین است که یکی از اونهایی که این امنیت را با این سختی ها حفظ کردند برای کشور الان مورد سوال هستند درجریان انتخابات یکی از ایراداتی که به آقای رئیسی می گرفتند این بود که آقای رئیسی  مثلاً جزء  این گروهی بودند که منافقین را اعدام کردند، خُب به آقای رئیسی باید جایزه داد، اولاً که آقای رئیسی صبح ازخانه اش بیرون نیامده که بیاد، حکم صادرکند علیه منافقین، مسئول کشور امام تشخیص داده و ایشان را حکم داده و یکی از مسئولین اینکار{ هیأت مرگ} قرارداده،  مردم باید تشکر کنند ازآقای رئیسی و نه انتقاد کنند؟، نه مسئولین جمهوری اسلامی، که خودشون، اگراینها { هیأت مرگ}نبودند وجود نداشتند…اینها باید تشکرکنند… یکی نامردی رقبا{سخنان روحانی در انتخابات ۹۶} و ضد انقلاب، یکی هم رعب وحشتی که این فضای سیاسی برما تحمیل شده، دشمن همین را می خواهد. دشمن می خواهد ما ازسوابق خودمان اظهار پشیمانی بکنیم ، نه ما باید افتخاربکنیم. ما برای نظام اسلامی جنگید یم…وبرای حفظ نظام جمهوری اسلامی و نظام نوپای اسلامی هم ما بله قاطعیت نشون دادیم وباید افتخار هم بکنیم، من الان اعلام می کنم که اگر دوباره نیازمند باشیم که همون قاطعیت را بخرج بدهیم( قتل عام ۶۷)، قاطع تر، یعنی با توجه به اینکه تجربه ای را پشت سرگذارنده ایم و مسائلی را با چشم خود دیده ایم، قاطع تر ازپیش اقدام خواهم کرد.»

ادامه مطلب