اطلاعیه نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود!

اطلاعیه

نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود!

 هم میهنان و مردم آزاده جهان

آگاهید که 14 نفر بیانیه ای درایران منتشرکرده اند که درآن خواست هائی همچون نفی نظام ولایت فقیه و قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده است. اکنون زندگی وجان این 14 کنشگرسیاسی و مدنی ، و خانواده هایشان در خطراست. رژیم جمهوری اسلامی دو تن از تدوین کنندگان این بیانیه آقایان محمد نوری‌زاد و محمد مهدوی فر را بازداشت و زندانی کرده است، و 3 تن دیگر، آقایان رضا مهرگان، محمد حسین سپهری و جواد لعل محمدی مورد ضرب و شتم و یا تهدید ماموران امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. مقام های قضائی حکومت اسلامی اتهام بازداشت شدگان را توهین به رهبری حکومت اسلامی، سیدعلی خامنه ای،  اعلام کرده اند.

اطلاعیه باز داشت دو تنادامه مطلب