بیانیه ” دومین گروه 14 تن”

هموطنان گرامی همانطور که مستحضر هستید 14 تن از کنشگران سیاسی،مدنی و حقوق بشری ایران طی بیانیه ای ساختارشکنانه و با مطرح کردن خواسته هایی همچون “نه به جمهوری اسلامی” ، خواستار استعفای رهبر نظام حاکم بر ایران شدند و از مردم جهان و مجامع حقوق بشری و دولتهای جهان خواستند حاکمان و دولت مردان حال حاضر رژیم ایران را نمایندگان مردم ایران ندانند و به رسمیت نشناسند. معضل استبداد سیاسی در ایران بدلیل ریشه دار بودن فرهنگ و تفکر آن ، بدون ارائه یک راه حل اساسی قابل حل نیست. ملت ایران در قرون متمادی و با رنج بیشمار ، در تعارضات ریشه دار فرهنگ سیاسی در محاق ناتوانی و عقب ماندگی باقی ماند. تمام تاریخ ایران گواه بیرحمی ها و شقاوتهایی است که بر ملت ایران رفته است. قرنها شلاق استبداد بیرحمانه بر پیکر بی روح مردم ایران نواخته شد، و علی رغم تلاش در باز ایستاندن چرخه استبداد توسط شخصیتها و جریانات سیاسی، متاسفانه استبداد در ایران نهادینه شده است. ما چهارده تن بر این باوریم جنبش دموکراسی خواهی ایران خروج از دوران استبداد را آغاز کرده است و در این راستا نیاز به حمایت همه مردم و آزادیخواهان و دلسوزان این مملکت دارد. از این رو ضمن تائید و تاکید بر درخواست های مطروحه در بیانیه معروف به 14 تن ، پای بندی خود را به اصول زیر که مورد توافق است اعلام می داریم و از همه ایرانیان و آزادیخواهان خواستار حمایت و یاری هستیم . 1- گذار مسالمت آمیز از رژیم جمهوری اسلامی با رفراندوم آزاد زیر نظر مجامع جهانی 2- جدایی کامل دین از سیاست . 3- پذیرش مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های آن 4- پذیرش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و آموزش به زبان مادری رایج در سرزمین ایران . 5- تاکید بر حقوق برابر همه ی اقوام ایرانی 6- حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران . 7- تاکید بر برابری حقوق زن و مرد . 8- تاکید بر دموکراسی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی . 9- حکومتی دموکراتیک برخاسته از رای مستقیم ملت و انتخابی بودن کلیه نهادها و مسولیت ها بر پایه حکومتی غیر متمرکز ************** 1- امیر مسعود اکبر آبادی 2- علیرضا امینی 3- هاشم امینی 4- مژگان بیانی 5- حسین پیرورامی 6- ابراهیم حسن زاده 7- محمدرضا خوانساری 8- یاسر خدری 9- محمد دهقان 10-آرش سلیمانی 11- افسون شریفی 12- منصور فرجی 13- احسان کلبادی 14- اسماعیل مفتی زاده *****
تکثیر از” کمیته حمایت از 14 کنشگر سیاسی در خارج از کشور”