جنگل های هیرکانی (گرگان) جهانی شد!

 

www.savepasargad.com

امروز جمعه پنجم جولای 2019 «جنگل های هیرکان» یا جنگل های گرگان، با اکثریت آرا، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

جنگل های گرگان یکی از زیباترین زیست بوم های جهان است که گستردگی آن شامل پنج استان ایران می شود.

دو درصد از جنگل های هیرکانی در جمهوری آذربایجان قرار دارد.

به گفته یکی از مسئولین در ایران، سازمان میراث فرهنگی جمهوری آذربایجان ضمن ابراز تاسف که نتوانسته اند این پرونده را به صورت مشترک با ایران به ثبت جهانی برسانند، از حق خود در این مورد گذشته است.

هیرکانی دومین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو می باشد. نخستین اثر میراث طبیعی ایران که در فهرست میراث جهانی ثبت شد، کویر لوت است.ba