روز جهانی زمینِ مادر را گرامی بداریم

 

بنیاد میراث پاسارگاد :

بیست و دوم آوریل، روز جهانی زمین  است، روزی که با عنوان های دیگری چون «زمین ِ مادر» و «زمین پاک» نیز خوانده می شود. پیشنهاد چنین روزی در سال 1969 به وسیله ی «جان مک کانل» در اجلاس یونسکو مطرح شد. در سال 1970 در همین روز در آمریکا حدود 20 میلیون تن در در یک راهپیمایی شرکت کردند. این راهپیمایی«جنبش از این کرانه اقیانوس به آن کرانه اقیانوس» نام گرفت؛ جنبشی که خواست شان پاک کردن زمین از آلودگی و ویرانی بود. در همان سال سازمان ملل متجد در اعلامیه ای این روز را به عنوان روز جهانی زمین اعلام کرد و بیشترین کشورهای جهان آن را به رسمیت شناختند.

بزرگداشت روز زمینِ مادر فرصتی ست برای بالا بردن آگاهی های عمومی در سراسر جهان در ارتباط با طبیعت سیاره ی زمین.

این روز به مردمان یادآور می شود که زمین و همه ی آن چه که در آن متولد شده و یا روییده با حیات و زندگی آن ها ارتباطی ناگسستنی دارد.  و هر لطمه ای که به آن بخورد، خطری برای سلامت و زیست آن ها خواهد بود.

در بیانیه 1992 سازمان ملل تاکید شده که آموزش درباره ی هماهنگی با طبیعت و زمین، برای رسیدن به تعادلی منطقی بین نیازهای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، برای نسل های اکنون و آینده بشری ضرورت دارد.

روز زمین دو بار در سال برگزار می شود. یک بار در بهار در نیمکره شمالی و در روز 22 آوریل و یکبار در نیمکره جنوبی و در پاییز.

روز زمین مادر بر همگان خجسته باد

www,savepasargad.com