زنجیرۀ بیانیه های چهارده نفری

 

تصویر بالا خانم ها شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌صابر، امضا کنندگان بیانیه جهار ده زن را نشان می دهد.

جبهۀ ملّی ایران – واشنگتن به زنان و مردان از خود گذشته ای  که در گروه های چهارده نفری پیگیر استعفای علی خامنه ای به عنوان مسؤل اصلی خودکامگی و فقر  فساد و بی عدالتی،  کشتار و سرکوب آزادیخواهان و انزوای ایران از جامعۀ بین المللی شده اند، ادای احترام می کند

چهارده فعّال دلیر و آزادۀ  سیاسی در دراخل کشور چند هفته پیش با انتشار بیانیه ای، ضمن نشان دادن ساختار ناکار آمد سیاسی کشور و پریشانی همۀ جانبۀ اوضاع میهن، برای نخسیتین بار با وضوح و صراحت هرچه تمام تر استععفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را که در کانون این وضع خطرناک و انفجار آمیز قرار دارد خواستار شدند.

این گام شجاعانۀ نخستین تا کنون به موجی پیگیر از ییانیه های مشابه دامن زده وهر بار چهارده نفر دیگر بی هراس از اعدام و زندان و آزار و شکنجه که در چهاردهۀ گذشته روش معمول نظام خودکامۀ ولایت فقیه در برخورد با دگراندیشان بوده است، امضای خود را زیر آن بیانیّه ها گذاشته اند.  یکی از آخرینِ این بیانیه ها به امضای چهارده شیر زن میهن دوست و آزادی خواه که نامشان برای همیشه در دفتر مبارزات مردم ایران به خاطر دموکراسی و حاکمیّت ملّی ثبت خواهد شد مزیّن است.

در بخشی از این اعلامیۀ ساختار شکن که چون شهابی از دل ظلمت استبداد دینی حاکم بر میهن ما سرکشیده و بر دل همۀ شیفتگان آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملّی نور امید  می افشاند چنین آمده است: “ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را هم‌چون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن <نه> به جمهوری اسلامی، تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم. “

زنجیرۀ پایان ناپذیر بیانیه های چهارده نفره در ضرورت استعفای آیت الله خامنه ای، جمهوری اسلامی را در تمامیّت آن به وحشت افکنده و کار گزاران خشونت پیشۀ این نظام واپس گرا و آزادی کُش را به بازداشت شماری از این زنان و مردان دلیر و آزاده و تهدید و ایذاء شماری دیگر در روز روشن برانگیخته است. در همان حال عناصر ناصالح و سفاک وستم پیشه از قماش قاضی مقیسه و قاضی صلواتی که در این نظام فاسد  کرسی های قضاوت در اختیار دارند، در هفته های اخیر افسار گسیخته اند و برای ایجاد هراس در قلب مبارزان راه آزادی و باز داشتن آنها از ادامۀ فعالیت های اعتراضی مسالمت آمیزشان، شماری از آنان را تنها به خاطر یک اظهار عقیده ساده از طریق جایگاه های اینترنتی یا یک نوشتۀ کوتاه به صورت “تویت”، به زندانهای دراز مدت ده سال و بیست سال محکوم ساخته اند. اینها جلوه های دیگری از “عدل اسلامی” است که در آغاز بنیانگذاری این نظام ضد مردمی، فریبکارانه به شهروندان وعده داه شد.

یکی از بانوان شجاعی که بعد ازامضای بیانیۀ چهارده زن مبارز بی درنگ دستگیر شده و به مکان نامعلومی انتقال یافته خانم گیتی پور فاضل، عضو شورای مرکزی و کمیسیون حقوقی جبهه ملی ایران (سامان ششم) است. خانم پور فاضل  صاحب تألیفات پژوهشی و ادبی ارزنده ای است و در سطح بین اللملی  نیز نامی شناخته شده و مورد احترام است. او سالها در زمینۀ دفاع از حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی برای شهروندان میهنمان فعالیتی خستگی ناپذیر داشته است. خانم پور فاضل بارها وکالت متهمان سیاسی، از جمله مسیح علی نژاد در شکایت وی علیه صدا و سیمای جمهری اسلامی و خانوادۀ ستّار بهشتی را  به صورت رایگان به عهده گرفته است. پذیرفتن وکالت فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی کاری بس خطرناک است و تاکنون وکلای عدالت جو و از خود گذشته ای مانند شیرین عبادی، مهرانگیز کار، نسرین ستوده، عبدالفتّاح سلطانی، محمّد دادخواه، قاسم شعله سعدی، محمّد اولیایی فرد، مهسا امر آبادی، محسن صفایی فراهانی و سپیدۀ فرح آبادی به خاطر این عمل ایثارگرانۀ تاوان سنگینی پرداخته و  برخی از آنها سالهای متمادی از عمر خود را در پشت میله های زندان گذرانده اند. این رفتار نکوهش بار در قبال وکلای مدافع با همۀ مبانی حقوقی که در سطح جهانی پذیرفته شده مغایرت کامل دارد و یکی دیگر از ویژگیهای نفرت انگیز استبداد مذهبی مستقردر کشور ما به شمار می رود.

طبق اطلاع، پنج تن دیگر از بانوان امضا کنندۀ بیانیه، خانم ها:  شهلا انتصاری، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، حوریه فرج‌زاده و نرگس منصوری در رشت، تهران و مشهد بازداشت شده اند. گفتنی است که یکی از امضا کنندگان بیانیۀ یاد شده خانم فرنگیس مظلوم، مادر زندانی عقیدتی سهیل عربی است که اکنون در زندان اوین  دورۀ یازده سالۀ  محکومیت خود را به جرم دگر اندیشی می گذراند. این بانوی آزاده که چند رزوزی پیش از انتشار بیانیه دستگیر شده همچنان در بند 209 زندان اوین تحت باز جویی قرار دارد.   افزوه بر این چندین تن  از امضاء کنندگان بیانیه های پیشین، از جمله آقایان محمّد حسین سپهری در تهران و جواد لعل محمّدی در مشهد به وسیلۀ چماقداران و قمّه کشان آقای خامنه ای مکررًا در معرض تهدید قرار گرفته اند.

جبهۀ ملّی ایران – واشنگتن ضمن ادای عمیق ترین احترامات قلبی به زنان و مردان از جان گذشته ای که در هفته های، اخیر با انتشار بیانیه های بی پرده و روشنگرانه لرزه بر ارکان نظام سرکوبگر، فاسد و خودکامۀ ولایت فقیه افکنده اند، بازداشت و حبس و آزار این دلیران آزاده و ایران دوست را با شدت هرچه تمام ترمحکوم می کند و آزادی بی درنگ آنان و توقف هرگونه اقدامات ایذایی را در قبال ایشان را مجّادنه خواستار است. باشد که حرکت ایثارگرانۀ این دلاوران چون طلیعه ای روشنی بخش، روزِ رهایی کشور و مردم ما را از منجلاب چهل سالۀ جهل و تزویر و غارتگری و عدالت ستیزی نظام رسوای ولایت فقیه هرچه زودتر به دنبال داشته باشد.