سرهنگ بازنشسته یا گماشته‌ی قدرت

 

مهدی اصلانی :

ر مورد پیام فرخ نگهدار به تارنمای شبه‌امنیتی‌ انصاف نیوز و این‌که فرمانده سپاه و رهبر مجلس ختم برگزار کنند و نیز منطق ارسال پیام از لندن به تهران؟ حرفی ندارم. برای پرهیز از درازگویی بیان خاطره‌ای ما را بس!

میربیوک‌آقا شربیانی امام جماعت ثابت و مادام‌العمر مسجد سرابی‌‌ها در سه‌راه اکبرآباد، در پایان مجلس ختم هر تازه‌درگذشته‌ای با بیرون آوردن کاغذی از جیب می‌خواند: این مصیبت عظما را از جانب خود و اهالی‌ی محل و نیز خانواده‌های اصغری، اکبری، محمدزاده، جوادزاده و … پس از ردیف کردن ده بیست تا فامیلی در ادامه به مقتضای شغل مرحوم می‌گفت: از جانب صنف محترم قصاب‌، نانوا یا لوازم یدکی‌فروشان ماشین و.. سرآخر می‌گفت و سرهنگ بازنشسته مثلا فرخی. میربیوک آقا وقتی می‌گفت: و جناب سرهنگ بازنشسته! به ناگاه کسی در مجلس نیم‌خیز می‌شد و تا کمر خم و خودی نشان می‌داد تا دیگران ببینندش و این‌که سرهنگ بازنشسته من هستم
حالا شده حکایت فرخ نگهدار در نقش سرهنگ بازنشسته.
هم او که تا پایان هستی‌ی سخیفش گماشته‌ی قدرت باقی خواهد ماند