عیدنوشتِ مهدی اصلانی

 

مهدی اصلانی :

                                                                                          

بهار سینما خرم است! دو فیلم با یک بلیط                                                      

     گری کوپر و گروهبان یورک. پل نیومن و بیلیارد باز

بهار سوسیس دو نونه است و آبجوی تگری‌ی شمس


بهار جنرال‌مد است و کوچه برلن.کت‌و‌شلوار دگمه فلزی                    

 بهار کوچه مهران است و آسیدجلال یک‌کلام!:                                                   

  آتیش زدم به مالم! دو تا مک‌لون ۱۲ تومان                                                     

بهار سلام ناگفته است                                                           

 تنگ‌دلی برای تمامِ آنانی که باید باشند                                                     

بوسیدن چشمان یارانی که دیگر نیستند       

                                                        
بهار سم‌ضربه‌‌ی باران است بر نبض درخت                                                          

 و بی‌هوا خوابِ کودکی دیدن!                                                                             

   و بهار یعنی دیگر چه فرق می کند                                                 

، کجای این برودتِ گم‌جای جهان

در لحظه‌ی تحویل سال خواب بمانی

و از بهار جا بمانی