برای آزادی زندانیان سیاسی: سالگرد قتل عام هواپیمای پی اس۷۵۲ اوکراینی -با شهناز مرتب – ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱