ری و روم و بغداد (۱۸) از عاشورا و فارک و رئیسعلی، تا ۱۷ شهریور و گیت‌استون و دُوِ‌ علی‌گلابی