سخنرانی دکتر عبدالکریم لاهیحی در مراسم سی و یکمین سالگشت کشتار ۶۷ و چهل سال حکومت سرکوب و اعدام