طولانی‌ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیست در جنگ ایران و عراق هر کسی کشک خود را می‌سابید