علی دشتی از کتاب بازیگران عصر طلایی نوشته ابراهیم خواجه‌ نوری با صدای ناصر زراعتی