غبارزدایی از آینه‌ها چهل سؤال پیرامون قتل‌عام سال ۶۷