انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!

 

موسی حاتمیان :

از ۲۵ شهریور، وقتی که تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران با قتل مهسا مُرد، ژینای گردآفرید ایرانیان، همچو مهسا و ماه تمام، بر آسمان میهنمان برآمد، و به نمایندگی از ملت ما گفت:

از آن پس نمیرم که من زنده‌ام

که تخم وطن را پراکنده ام 

هر آنکس که دارد هش و رای و دین

پس از مرگ بر من کند آفرین

و اینچنین ملتی «تولدی دیگر»

 یافت، و در راز و رمزی تاریخی، در همان کسرای نخستین نبرد با اشغالگران اسلامی بپا خواست، و پی افکند کاخی بلند، فراتر از تمامی جنبش های فمنیستی، سوسیالیستی و…با شعار زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، که از باد و باران و فراز و نشیب ایام نیابد گزند! زیرا که این انقلاب، برآمده از عشق ملتی به دختر ایران، و پادزهر نکبت نفرت اسلامی بهمن سیاه پنجاه و هفت بود! و

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

و اینچنین پس از چهاردهه حکومت مرگ و ماتم، ملت ما زنده شد

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

امروز نیز در آغاز گردآفریدان ایران در تهران با شعار ما ملت کبیریم، ایران را پس می گیریم به خیابان‌ آمدند، و بی تردید تمام چشم و گوش های مردمان در ایران و جهان منتظر بودند که ببینند، با وجود تمام لشکرکشی بی‌سابقه ی حکومت اسلامی و چیدن تانک در آرامگاه مهسا امینی، و آمادگی از پیش رزمی، و گسیل حداکثر نیروهای سرکوبگری، و بازداشت اکثر لیدرهای میدانی و … آیا باز هم این جرقه های نیم روزی، شعله ور خواهد شد؟ و همگان شاهد بودند، که پس از تهران در اراک، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، رشت، زاهدان، مریوان، بندر انزلی، کرمان، و بسیاری از شهرهای میهنمان گُر گرفت، و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه و… بار دیگر در آسمان ایران و جهان طنین انداز شد، و این دو بار شکست دشمن، و دو پیروزی مردم ما، و دلیل زنده بودن انقلاب ملی ایران است!

در روزهای اخیر تا همین دیروز، نه تنها خامنه‌ای و اتاق فکر های اطلاعاتی و سپاهی، بلکه تمامی مهره های ریز و درشتی که در حمله به رضا پهلوی، بعنوان تنها فرصت واقعی این پیروزی، به میدان و بازار تلویزیون عربی فارسی زبان گسیل شدند، تا ملکه ی خواب نما شده مدعی شود، که زبان سیاسی بدرد نمی خورد! ولی نمی فرماید که در جنگ سیاسی دو حزبی آنها(با هر دریافتی از اموال بلوکه شده ی مردم ایران) به کنگره برده شده تا بر علیه دولت وقت آمریکا موضع بگیرد… و مجری این سیاست رسانه ای صاحب عربی، که به قول خودش هر که پول بیشتری بدهد، برایش مجری می شود، و آنقدر ناشی متوهمی است، که ف بگوید، فرحزادش را می توان خواند، پس از این ملکه ی بقول ایشان پر شور و حرارت حتی در اجرای زنده! دو مرده مهمان ویژه ی دیگر را هم برای پیشگیری از ضربه ی پیروزی امروز به صحنه آورد، یکی جناب واتسلاف هاول که هنوز مردم منتظر ایشان هستند، تا اطلاعیه ی بعدیش را در میدان آزادی صادر کند، و دومی یک چریک مسلحی که البته در ماه گذشته نیز چندین نفر از جوانان کردستان را به اتهام جدا شدن از ایشان به قتل رسانده، و احتمالاً تنها با موازین حقوقی مدینه ی فاضله ی دولت خودمختار کردستان! جناب ایشان نیز مانند دیپلمات تروریست های هم پیمان، می تواند مصونیت دیپلماتیک قضایی داشته باشد، و در چشم انداز آینده ی ایران به شاهزاده و مردم ایران درس دمکراسی بدهد! و هر سه دزد ناشی هم تلویحا اظهار امیدواری می کردند، که امروز در داخل کشور و شهرهای میهنمان اتفاقی نیفتد، تا بلکه سکه ی رقیب از رونق بیفتد و…تا مجری آیت الله بی بی سی که دیروز نوار گفتگویش بر علیه شاهزاده رضا پهلوی و توصیه هایش به جوانان ایرانی، که هیچ کجا، مثل بهشت ایران نخواهید یافت و… را به اصطلاح درز دادند و… 

منظورم از این نمونه ها اینست، که دشمن مردم ایران و تمامی کسانی که با هر ادعای جمهوری و فدرالی و چپی و سلطنت طلبی و مجاهدی و فمنیستی و ال‌جی‌بی‌تی و حتی دادخواهی انقلابی! در این شرایط فوق‌العاده خطیر میهنی که با تمامی ساکنانش در حال نابودیست، بخواهند بر علیه تنها فرصت واقعی گذار از این حکومت نکبت اسلامی، و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی، وارد هر کنش و اقدامی بشوند، بی تعارف و بی تردید، در کنار اتاق فکر اطلاعات جنایتکاران و همین تفنگ بدستان جانیان ایستاده اند، که امروز فردین جعفری را هم کشتند! آیا از گریه های مادران شرم نمی کنید؟

امروز جوانان ایرانی به همه ی ما و جهانیان نشان دادند، که بر خلاف تمامی محاسبات اشتباه اتاق فکرهای دولت های خارجی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه و جهان، تمامیت حکومت فاشیسم اسلامی اشغالگران را در گورستان تاریخ دفن خواهند کرد، و آن روز دور نیست! 

بنابراین به تمام کسانی که مزدور این و آن نیستند! و دل در گرو آزادی و آبادی ایران و ایرانی دارند، توصیه می کنم، با هر اندیشه ی جمهوری خواهی، فمنیستی و ال‌جی‌بی‌تی، چپی و سوسیالیستی و… از صف دشمنان مردم ایران خارج شوید، و در کنار جوانان انقلاب ملی ایران قرار بگیرید، چون حالا دیگر از امروز بقول توماج صالحی:  میدون جنگه، از هر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه‌… بیا که ایران را پس بگیریم، و دوباره وطن را بسازیم، حتی با خشت جان خویش! 

انقلاب ما پیروز می شود!

شنبه ۲۵ شهریور – ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳