ایمیل به سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد

 

محمود مسائلی :

سوم آوریل ۲و۲۴

جناب آقای استفان دوجاریک،

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد

برایم جای افتخار است که خودم را معرفی کنم. من استاد بازنشسته حقوق و روابط بین الملل در کانادا هستم.

مایلم دو پرسش در مورد موضع دبیرکل در مورد حمله به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق مطرح می کنم.

دبیر کل این موضع را اتخاذ نمود: «دبیر کل سازمان ملل مجددا تاکید می کند که اصل مصونیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بین المللی رعایت شود».. SG/SM/22181آوریل 2024.

پرسش‌ها

1 . در حالی که کنوانسیون روابط کنسولی وین (۱۹۶۳) تعریف روشنی از پست کنسولی ارائه می دهد (ماده ۱)، آیا حضور فعال افسران عالی رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنسولگری نقض هنجارهای حقوق بین الملل به طور کلی، و کنوانسیون حقوق کنسولی به طور خاص نیست؟

  1. 2. براساس قوانین بین المللی، مبنای قانونی برای توجیه حضور آن افسران در کنسولگری چیست؟

انتظار دارم که از خودت بشنوم.

ارادتمند شما،

محمود مسائلی