با هم در باره اب حرف بزنیم

 

نیک آهنگ کوثر :

از ۱۳۹۸ که نخستین برنامه در Your Time Channel پخش شد، تا به امروز تلاش کرده‌ایم از طریق رسانه‌های فارسی‌زبان با مخاطبان مختلف ارتباط برقرار کنیم، تا متکلم وحده نباشیم و از آنها بیاموزیم. از شبکه‌های

و

و

و

و

و دیگر رسانه‌هایی که این امکان را فراهم کرده‌اند، بسیار ممنونم. در طول این مدت، با لطف استادان و دانشمندان و کارشناسان، چه ایرانی و چه غیرایرانی، توانسته‌ایم در باره مدیریت و حکمرانی آب، بیشتر بگوییم و شرایط دشوار بسیاری از مناطق ایران را از منظر آبی و حقوق بشری مرتبط با آب و محیط زیست، منعکس کنیم. نکته مهم این است که در بسیاری از برنامه‌ها، راهکارهایی ارائه شده که با کمک آنها می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد. ما بر عکس احزاب سیاسی، در باره رویای آینده رویا‌پردازی نمی‌کنیم. تشریح وضعیت و ارائه راهکار و پرسیدن و انعکاس نظر کارشناسان مرتبط با مسائل می‌تواند به مخاطب شرایط «آلترناتیو» واقعی مدیریت و حکمرانی آب را ارائه کند. سرجا پوپویچ، از رهبران انقلاب یوگسلاوی که میلوشویچ را کنار زد و از مدرسان بنام جنبش‌های مسالمت‌آمیز به من گفت: “فرق کار شما با سیاسیون ایرانی که ۴۵ سال فقط حرف زده‌اند این است که ارائه راهکار، به‌نحوی ارائه #آلترناتیو مرتبط با زندگی واقعی مردم است. نمایش وضعیت، و ارائه راهکار و راه‌حل تجربه شده در مناطق مختلف دنیا که می‌تواند برای مناطق مختلف ایران موثر باشد، رویاپردازی نیست.” پارسال موفق شدیم منعکس کننده کارگاه‌های آموزشی برای علاقه‌مندان به مباحث مدیریت آب و همچنین فعالان حوضه کارون بزرگ باشیم. از اینکه توانستیم در حد توان آگاهی‌بخشی کنیم، خوشحالم، و مدیون لطف و سخاوت علمی و زمانی استادان و کارشناسان حوزه‌های مختلف هستم. کار اصلی را فعالان محیط زیست و کارشناسان انجام می‌دهند و ما حداکثر توانسته‌ام صدای آنها را به گوش تعداد بیشتری برسانیم، و باید تلاس بیشتری کنیم تا این صداها فراگیر شوند. از فعالان عالم مجازی و همکاران رسانه‌ای بسیار ممنونم که راهنمای ما بوده‌اند.