بلوچستان نمادی از نبرد انقلاب ملی ایران

 

موسی حاتمیان :

زاهدان ای بانگ ایرانشهر مان

ای تو مهد رستم دستان مان

جاودان رقص خدای سیستان

می زند آتش به قلب جانیان *

امروز از زاهدان تا ایذه و شیخان، ادامه ی نبردیست بین مردم میهنمان، با اشغالگران حاکم بر ایران، که در این هفته با لشکرکشی نظامی، از دانشگاه تهران تا زاهدان و… وحشت خود از شروع طوفان پاییزی گلبرگ های سرخ فرو ریخته ی درخت وطن اشغال شده را به نمایش گذاشتند. اما باز هم شکست خوردند، و مردم قهرمان ایران، بار دیگر در خیابان و آرامگاه های گل های فرو ریخته فریاد زدند: قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان، و با طنین مرگ بر خامنه‌ای، این پایان در چشم انداز محتوم را به گوش ولایت جانیان و تمام جهانیان رساندند! که طوفان انقلاب زن زندگی آزادی زنده و پرتوان، تا جارو کردن تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران، سر باز ایستادن ندارد، و تا رسیدن به ایستگاه پیروزی، همچنان پرتوان به پیش می رود!

در این هفته همچنین ارتش دانش‌آموزان، از مدارس ابتدایی تا دانشگاه، و در هر فرصتی با تکرار رقص خدا نور، از کرمان تا تبریز و آذربایجان، خواب از چشم جنایتکاران ربودند…

خامنه‌ای جلاد و رییس‌جمهور قتل عام که از زیارت نیوریورکی و نماز طیاره کی و دخیل بستن به امامزاده های آمریکایی و اروپایی طرفی نبستند! ساعاتی پیش مردم زاهدان و بلوچستان را به گلوله بستند، تا هم طینت ضد ایران و ایرانی خود را بیش از پیش آشکار کنند، و هم اعلام کنند که هیچ عقب نشینی و اصلاح طلبی و… تا سقوط کامل دیکتاتوری اسلامی وجود نخواهد داشت! 

خدای دهه‌ی شصت که در زیر گام های نوجوانان و جوانان انقلاب زن زندگی آزادی از نفس افتاده است، و دهه نودی های موی افشان، به سلام فرمانده خداحافظ می گویند، در آخرین دست و پا زدن هایش، چاره را بنا به تمامی آیات قرآن و عترت و سنت! در کشتن و کشتن و کشتن کودکان و تظاهرکنندگان و زندانیان می بیند، و مردم ما نیز هم امروز در خیابان خیام زاهدان با جانیان اشغالگران چنگ در چنگ هستند، و چندین کودک نیز در شمار مجروحین …

ایام زمانه از کسی دارد ننگ 

کو در غم یاران بنشیند دلتنگ

ما مردم جنگیم که با ناله ی چنگ

این خاک وطن باز بگیریم به چنگ!*

بله، ما ملت کبیریم، ایران را پس می گیریم! 

آدینه ی ۷ مهر – Sep 29’2023

پی نوشت :

*اشاره به رقص خدانور

*از خیام با کمی تغییر