بنام پایندگی ایران ۲۸ خرداد روز خلع ید از حکومت مطلقه

 

هوشنگ کردستانی :

 آری به اتفاق جهان می توان گرفت»

                                        حافظ

هموطنان گرامی،

 
ما ایرانیان همانگونه که هفتاد سال پیش روز بیست و نهم خرداد ماه سال ۱۳۳۰ توانستیم در سایه یک همبستگی بزرگ به نام جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق از شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس خلع ید نماییم، این بار هم می توانیم روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ حکومت مطلقه” ولایت فقیه “خلع ید کرده به عمر استبداد مذهبی به نا حق حاکم بر کشورمان پایان دهیم.
هم میهنان عزیز،
روز ۲۸ خرداد ماه با همبستگی بزرگ ملی و ماندن در خانه ها و خالی گذاردن خیابان ها و محل های رای گیری از حکومت مطلقه فقیه خلع ید می کنیم و به آزادی و برقراری حکومت مردم بر مردم ــ مردم سالاری ــ تحقق بخشیده به فقر و نداری و درماندگی  و بی سامانی پایان می دهیم.
                                                 
 پاینده ایران
هوشنگ کردستانی .
پاریس ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ،  برابر با هفتم ماه ژوئن ۲۰۲۱