ترامپ

 

مرتضی انواری :

در سال‌های اخیر، چشم‌انداز سیاسی ایالات متحده تغییرات چشمگیری داشته است که به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری کنونی نمایان شده است. برای دهه‌ها، جهانی‌سازی تسهیل‌کننده انتقال مشاغل تولیدی و خدماتی از ایالات متحده و بریتانیا به کشورهایی مانند چین، هند و برزیل بوده است. این تغییر منجر به از دست دادن مشاغل پردرآمد در غرب شد که واکنش ملی‌گرایانه‌ای مانند ملی‌گرایی آمریکایی و برگزیت را به دنبال داشتمسیر سیاسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، نمادی از این تغییر است. ترامپ که ابتدا دموکرات بود و به کمپین‌های انتخاباتی دموکرات‌ها کمک مالی می‌کرد، به عنوان جمهوری‌خواه وارد رقابت شد و از نارضایتی روزافزون کارگران آمریکایی بهره‌برداری کرد. به طور سنتی، حزب دموکرات نماینده منافع کارگری بود، در حالی که حزب جمهوری‌خواه به ثروتمندان متمایل بود و خواستار دولت کوچکتر بود. با این حال، با افول تولیدات آمریکایی و رشد شرکت‌های فناوری پیشرفته تحت تأثیر جهانی‌سازی، بازآرایی سیاسی رخ داد. کارگران آمریکایی به طور فزاینده‌ای با حزب جمهوری‌خواه همسو شدند، در حالی که صنایع و بخش‌های فناوری پیشرفته به سمت دموکرات‌ها گرایش پیدا کردنداین بازآرایی نشان‌دهنده “زلزله” قابل توجهی در سیاست‌های آمریکاست که تأثیرات گسترده‌تری از جهانی‌سازی و تغییرات اقتصادی بر وابستگی‌های سیاسی را منعکس می‌کند. به عبارت دیگر، کارگرانی که زمانی حامی دموکرات‌ها بودند، اکنون به سمت جمهوری‌خواهان گرایش پیدا کرده‌اند و شرکت‌ها و صنایع بزرگ که زمانی به جمهوری‌خواهان نزدیک بودند، اکنون از دموکرات‌ها حمایت می‌کنندتغییرات مشابهی در اروپا نیز مشاهده شده است. انتخابات پارلمان اروپا نشان‌دهنده کاهش حمایت از احزاب سبز و سوسیالیست و افزایش قابل توجه احزاب محافظه‌کار و ملی‌گرا است. این تغییر ناشی از نارضایتی فزاینده از تأثیرات منفی جهانی‌سازی و سیاست‌های اتحادیه اروپا بر اقتصادهای محلی و بازارهای کار است. بسیاری از مردم اروپا احساس می‌کنند که جهانی‌سازی و سیاست‌های اتحادیه اروپا باعث کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش استانداردهای زندگی شده‌اندتصمیم بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا، معروف به برگزیت، نمونه‌ای آشکار از این روند است. برگزیت به‌خاطر نگرانی‌های مربوط به حاکمیت، مهاجرت و استقلال اقتصادی به وجود آمد که احساسات ملی‌گرایانه گسترده‌تری را در بسیاری از دموکراسی‌های غربی منعکس می‌کند. برگزیت به عنوان یک واکنش به سیاست‌های اتحادیه اروپا و تأثیرات جهانی‌سازی دیده می‌شود که بسیاری از بریتانیایی‌ها احساس می‌کردند که کنترل بیشتری بر امور داخلی‌شان نیاز دارند.در فرانسه نیز پویایی‌های مشابهی در حال وقوع است. انتخابات فرانسه نشان‌دهنده افزایش حمایت از نامزدهای محافظه‌کار و ملی‌گرا مانند مارین لوپن است که از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که منافع ملی را بر جهانی‌سازی اولویت می‌دهند. این روند نشان‌دهنده تغییر گسترده‌تری در اروپا به سمت ملی‌گرایی و شک و تردید نسبت به نهادهای فراملی مانند اتحادیه اروپا است. بسیاری از فرانسویان نگرانند که جهانی‌سازی و سیاست‌های اتحادیه اروپا باعث کاهش کنترل فرانسه بر اقتصاد و مرزهایش شده استبه طور خلاصه، چشم‌انداز سیاسی در ایالات متحده و اروپا شاهد تغییرات قابل توجهی است. این تغییرات ناشی از تأثیرات جهانی‌سازی بر اقتصادهای محلی و بازارهای کار است که منجر به بازآرایی وابستگی‌های سیاسی و افزایش جنبش‌های ملی‌گرا و محافظه‌کار شده است. این تغییرات نشان‌دهنده یک بازگشت به ارزش‌های ملی و تلاش برای بازپس‌گیری کنترل از نهادهای فراملی است. 

4 ژوییه 2024