جنگ جهانی اول؛ یکی از برجسته‌ترین رخدادهای تاریخ بشر

 

همنشین بهار :

یکی از برجسته‌ترین رخدادهای تاریخ بشر که بگونه مستقیم و غیرمستقیم نقش بزرگی در تعیین تاریخ سده بیستم داشت، جنگ جهانی اول ‌است که از ۲۸ جولای ۱۹۱۴ میلادی(پنج مرداد ۱۲۹۳ شمسی) تا ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ (نوزده آبان ۱۲۹۷) طول کشید. جنگ جهانی اول با سیلی از وقایع همراه است. «سیل»ی که در این یحث فشرده، باید آنرا در یک انگشتانه ریخت! توجه داشته باشیم که معنای بسیاری از وقایع تاریخی را جز در جریان دگرگونی‌های تاریخی نمی‌توان فهمید و توضیح داد.

 از آنجا که جَرقّه این جنگ مهیب؛ با ترور ولیعهد اتریش-مجارستان، به دست یک نوجوان صرب، زده شد، توضیحی در مورد پادشاهی اتریش-مجارستان Austro-Hungarian Empire که حدود نیم قرن(از ۱۸۶۷ تا ۱۹۱۸میلادی)، در اروپای مرکزی سیطره داشت، ضروری است. در آن زمان؛ اتریش-مجارستان یک کشور چند ملیتی و یکی از قدرت‌های بزرگ جهان بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

توازن قدرت در اروپا دستخوش تغییر شده بود

به موجب سازش ۱۸۶۷میلادی؛ امپراتوری اتریش، به اتریش و مجارستان تقسیم گردید. هر دو کشور یک نخست وزیر و یک پارلمان داشتند و مستقل از یکدیگر مسائل مشترک آن امپراتوری دوگانه را مورد بحث قرار می‌دادند.
این سازش یا اتحاد؛ آلمانی‌‌های ساکن اتریش و مجارها را به هم نزدیک کرد، اما اسلاوها و ایتالیایی‌های ساکن امپراتوری، که اکثریت را تشکیل می‌دادند، از آن ناراضی بودند.

ادامه مطلب