حتی عطااله مهاجرانی و چپی ها هم فهمیده اند که شاهزاده تنها الترناتیو است

دکتر مهرداد زبردست :

اقای عطا مهاجرانی سالها پیش مجبور گشته است از ترس! حکومت اسلامی به کشور ملحد  انگلستان مهاجرت نموده و عطای فضای عطراهگین ایران را نیز   به لقای انگلستان ببخشد.مسلما ایشان وجودش سراسر عقده است و عصبانیت که باید گهگاه انرا به شکلی بروز نماید. عطا خان زمانی وزیرحکومت اسلامی خامنه ای بود در حال حاضر برای نان شب نیز محتاج یک دولت کافر است  و از قضا دست به گداییش هم برای درخواست پول از شاهزاده های عربستان برای مخارج تحصیل فرزند خویش، عالیست !
ایشان در ضمن بطور هیستریک و تکراری شاهزاده رضا پهلوی را مورد حمله و تمسخر قرار می دهد.
حال باید پرسید که ایشان چرا لبه تیز حملاتش مخصوصا درین ۶ ماه اخیر همواره متوجه شاهزاده است؟
پاسخ انرا خود عطا بهتر از همه می داند.چرا که او نیز همچون  سران رژیم سفاک اسلامی و اکثریت اصلاح طلبان اطمینان دارد که شاهزاده رضا پهلوی تنها الترناتیو جدی حکومت اسلامی می باشد.وگرنه هیچ لزومی به این همه اظهارات نبود.لذا عطا خان هم از شدت رشک،ترس و نا امیدی مجبور است که گهگاه ناله سر دهد و پیوسته بیاد مردم ایران  بیندازد که این شاهزاده  و اصولا کل اپوزوسیون را جدی نگیرند و با همین رژیم بسوزند و بسازند.
ایشان حتی اخیرا ترسیده است که نکند بقول خودش عده ای بخواهند دست میر حسین موسوی و طرفدارانش را در دست شاهزاده بیندازند.
این نکته از قضا بخوبی اثبات می نماید که عطا خان از محبوبیت شاهزاده بسیار اگاه بوده و اگر واقعا یک اتحاد عمل بین اپوزوسیون با محوریت نمادین شاهزاده رضا پهلوی با حامیان میر حسین موسوی روی دهد امکان سرنگونی رژیم کودک کش/خونخوار/غارتگر حکومت اسلامی مورد حمایت عطا خان بسیار زیادتر  خواهد گشت.
برای انکه به عمق بی شرمی عطا مهاجرانی پی ببرید کافیست فقط بدانید که ایشان حتی با راهبری میر حسین موسوی و شاهزاده  نیز راضی به براندازی رژیم سفاک اسلامی نیست.از نظر او بهر حال حکومت یک حکومت اسلامیست و هرگز نباید سرنگون گردد…حتی بدست/همراهی نخست وزیر محبوب امام خمینی دجالشان!.
جالب انجاست که اگر به مواضع اکثریت کمونیست ها و توده ای نظری بیندازید خواهید دید که چگونه در عمل با عطا خان وحدت دارند.
کمونیست های ما که هنوز به شدت و با قاطعیت تمام ضد کشور های امپریالیستی هستند از قضا همه در همین فضای مرگبار! امپریالیسم زندگی می کنند و از تمامی مواهب ان تا زمان مرگ! استفاده شگرف می نمایند.
حتی بشکل نمادین! نیز ۵ نفر از انان در چین/روسیه قدیم و جدید/کره شمالی/امریکای لاتین /کوبا! زندگی نمی کنند تا حداقل تجربه زندگی در یک فضای عطر اگین ضد امپریالیسم را به گوش ایرانیان برسانند.
توده ای های روسوفیل ما حتی طرفدار یک نخست وزیر غیر مارکسیست و  مادام العمر روسیه هستند که معترظان خود را به شیوه های مختلف به قتل رسانده  
ویا به زندان های طویل المدت می اندازد.این متعفنان عقده ای توده ای با اتحاد پوتین و نعلین بسیار شادمان بوده و ابدا برای انان مهم نیست که پوتین کثیف مافیا صفت چگونه در تمامی زمینه ها بر ضد مردم/منافع ایران عمل می نماید.
فقط تصور کنید که کشور ایران به عنوان دومین کشور با منابع گاز دارای یک حکومت معمولی بود.در انصورت ایران بخوبی می توانست با روسیه در زمینه گاز رسانی به کشور های غربی رقابت نماید.
پوتین و حامیان کثیف توده ای صفت او نیز اینرا بخوبی می دانند و لذا ترجیح می دهند که حکومت ابله و خونخوار اسلامی بر سر کار باشد تا تشنج بین ایران و  امریکا همیشه پایدار باشد.
مسلما چهره ای همچون شاهزاده رضا پهلوی دشمن انان محسوب می گردد.
جالب انجاست که تا قبل از فروپاشی حکومت اتحاد شوروی، توده ای ها نیز همچون تمامی احزاب برادرشان در دنیا، به نظریه ۳ جهان اعتقاد داشته و شدیدا ضد چین بودند.اما همین عقده ای های درمانده  الان به ناچار مجبور هستند که ا اتحاد بین نوعی سرمایه داری بی رحم چین با مافیای غیر مارکسیست پوتین و خونخواران نعلین به پای ایران را ستایش نموده و شعارهای ضد امریکایی سر دهند.البته پر واضع است که حتی با پیروزی قطب چین-روسیه بر امریکا روزگار ایران و ایرانیان بسیار تیره تر خواهد گشت.خوشبختانه ضمیر اگاه و ناخوداگاه ایرانیان بسیار بیدار بوده و هرگز بی رحمان سنگدل چین و روسیه را به کشور های منفعت طلب غربی ترجیح نمی دهند.
لذا شاهزاده رضا پهلوی هزاران بار بیشتر از چپی ها/توده ای منافع و خواسته های ایرانیان را نمایندگی می نماید.
درین میان تعدادی گروها و محفل های کمونیستی نیز با اسامی پر طمطراق ولی کاملا گمنام نیز وجود دارند که متاسفانه یابو برشان داشته و با مواضع ضد امپرسیالیستی شیک! ضد شاهزاده رضا پهلوی مواضع بسیار قاطع می گیرند.
این ها البته می توانند به کنفرانس های محفلی خود ادامه دهند.چرا که نه؟
می ماند سازمان! چند نفری بالای ۷۰ ساله های راه کارگر که هنوز توضییح نداده اند که ایا تحلیلیشان در مورد کاست روحانیت درست بود یا نه؟…سپس باید توضیح دهند که درین ۳۰-۴۰ سال اخیر ایا موفق گشته اند که تنها ۱ تحصن/اعتصاب/اعتراض کارگری را در ایران سازمان دهند؟…بعد می توانند توضییح دهند که چرا با  به حکومت رسیدن! شاهزاده رضا پهلوی به جای حکومت ضد مردمی ملایان  مشکل دارند؟….زهی سفاحت.
در این جا سوالی دارم از: عطا مهاجرانی، توده ای ها، اکثریتی ها،  گروه های چپی با اسامی زیبا،اصلاح طلبان، جمهوری خواهان، مشروطه طلبان، و تمامی چهره ها/فعالین سیاسی که از قضا همه ادعای تحلیل عینی از شرایط کنونی ایران را دارند.
ایا حاضر هستید که یک نظر خواهی چه در داخل و چه در خارج ایران صورت گیرد که همه بتوانند بین این امکانات انتخاب نمایند؟(البته از قبل، امکان اتحاد تاکتیکی هم وجود خواهد داشت: فی المثل چپی ها و جمهوری خواهان می توانند یکی گردند).
 
-رژیم جمهوری اسلامی
-اتحاد جمهوری خواهان
-چپی ها + توده ای ها
-شاهزاده رضا پهلوی
-تاجزاده/میر حسین موسوی
-عطا مهاجرانی/خاتمی
من شک ندارم که گزینه شاهزاده به تنهایی گزینه اکثریت ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج ایران، خواهد بود.این همان دلیلیست که عطا ها/توده ای ها/…را به اهمه می اندا د.
جاوید ایران