حمید نوری و«نه زیستن نه مرگ»

 

مختار شلالوند :

روزگار غریبی است. در جریان دادگاه حمید نوری با تلاش‌های به ظاهر متضاد اما در باطن هماهنگی مواجه می‌شویم.  وکلای حمید نوری سعی دارند اعتبار کتاب‌ها و اسناد ایرج مصداقی را که کیفرخواست بر اساس آن‌ها تهیه شده زیر سوال ببرند. از سوی دیگر ادعا می‌کنند که شاکیان با خواندن کتاب‌های ایرج مصداقی و هماهنگ با او در دادگاه حاضر شده‌اند. همچنین می‌کوشند القا کنند که نوری در کشتار  ۶۷ کاره ای نبوده و به منظور مخدوش کردن و بی اعتبار جلوه دادن شهات، شهود و شاکیان روی اشتباهات و یا تناقضات احتمالی گفته‌های آن‌ها در مورد تاریخ‌ و ساعت و اندازه سلول‌ها و محل اعدام و ساختمان بند و جهاد و فرعی مانور می‌دهند.   

رهبری مجاهدین می‌کوشد بخش مهمی از کیفرخواست دادستان سوئد را که تشکیل پرونده نوری براساس آن تهیه شده زیر سوال ببرد. همچنین بعد از  ادعای شریرانه محاکمه مصداقی در کنار حمید نوری، تلاش‌ ابلهانه‌ای برای «به صلابه کشیدن» ایرج مصداقی در مقابل دادگاه کردند با شکست مطلق روبرو شد و به غلط کردم گویی افتادند. اما همچنان دست بردار نیستند.  برای به سایه بردن دادگاه حمید نوری، «سنگِ بزرگِ» محاکمه خامنه ای و رئیسی و کل نظام را برداشته‌اند تا بلکه بتوانند نوری را مهره‌ای ناچیز جلوه دهند. باید گفت«قاچ زین را بچسبید سواری پیشکش».

درحالی که می‌دانیم محاکمه پیشکار و مباشر خامنه ای و رئیسی همانا محاکمه خود آنان و کلیت نظام سرکوب است.

دوم اینکه، حمید نوری مهره ای نخودی و دون پایه نبوده بلکه به عنوان معاون قاضی مقیسه ای (ناصریان )در سرکوب و کشتار ۶۷ شرکت مستقیم داشته است. از طریق محکومیت او می‌توانیم به رئیسی و دیگران برسیم و پرونده آن‌ها را به جریان بیاندازیم. 

اما چیزی که حائز اهمیت است نقش کتاب «نه زیستن نه مرگ» ایرج مصداقی در به تله‌انداختن حمید نوری و محاکمه اوست. بی‌جهت نیست که کیفرخواست نوری بر اساس این کتاب تنظیم شده است. 

نویسنده در کتاب گرانسنگ «نه زیستن نه مرگ» در صفحه ۲۰۸ اسامی «هیئت مرگ» در زندان گوهردشت و اوین را در همان پاراگراف نخست افشا می کند.

اعضای هیئت مرگ:

___________________

۱- جعفر نیری (حسینعلی نیری) *

۲- مرتضی اشراقی

۳-  مصطفی پورمحمدی یا نماینده وزارت اطلاعات

۴- ابراهیم رئیسی(رئیس جمهور فعلی نظام)

۵- اسماعیل شوشتری

۶- محمد مقیسه ای( ناصریان)

۷- داود لشکری

۸- حمید نوری (عباسی)

آیرج مصداقی مطرح می کند این دو نفر آخر بیشتر حکم شاکی و شاهد داشتند و کارشان تلاش برای گرفتن جکم اعدام زندانی از اعضای هیئت مرگ بود.

 باید توجه داشت، این کتاب در سال ۲۰۰۴ میلادی و درست ۱۷ سال پشتر به چاپ رسیده است. زمانی که نه نویسنده کتاب و نه کس دیگری محاکمه حمید نوری را پیش بینی نمی کرد. و احتمال برگزاری این دادگاه آرزویی بیش نبود.

 ۹ اکتبر ۲۰۲۱

* -سازمان مجاهدین نام کوچک نیری را در تمامی اسناد و مدارکش به غلط «جعفر» معرفی می‌کرد. ایرج مصداقی که در مورد نام کوچک نیری شک داشت، خود به تحقیق در این مورد ادامه داد و ۱۵ سال پبیش مقاله‌‌ای در این باره نوشت که  راه سوءاستفاده وکلای حمید نوری در دادگاه را بست.

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=104

دریغ از این که رجوی برای یک بار که شده از اشتباهی که مرتکب شده انتقاد کند و پوزش بخواهد. این سازمان عکس سعید حبیبی فعال دانشجویی را که در برلین آلمان پناهنده سیاسی است به عنوان عکس ناصریان (شیخ‌ محمد مقیسه) به دادستان پرونده حمید نوری ارائه داد که توسط وکلای حمید نوری مورد سوءاستفاده قرار گرفت. خوشبختانه ایرج مصداقی عکس درست مقیسه را در کتاب انگلیسی اش آورده بود.