دار و‌ کافور.

 

مهدی اصلانی :

بوی کافور می‌دهد.
شبیه کامیون‌های یخچال‌دار حمل گوشت در شب‌مرگی‌های گوهردشت است!
   در دو‌ نوبت مواجهه با هیئت مرگ در تابستان ۶۷ مقابل تصویری که می‌بینید، مصطفا پورمحمدی قرار گرفتم.
 او سمت راست ریاست هیئت مرگ، نیری نشسته بود و آن سمت دیگر دادستان مرتضا اشراقی بر صندلی‌ی جنایت!
 عمامه بر سر نداشت و هویتش بر ما نادانسته!
 حال کاندیدا است و مورد تعشق احمد زیدآبادی!
او برایمان از اینترنتت آزاد و جامعه‌ی باز می‌گوید و پوپر بالا می‌آورد!
ما به‌ چه‌چیز یک عکس می‌نگریم؟
 پاره‌ای تصاویر بر وجدان خفته‌ی آدمی لهیب می‌زند.
 عکس قادر به ثبت همه‌چیز نیست.
اما نشان از  دار و تابوت دارد