دیسکو های خیابانی، خار چشم دشمنان ایران و ایرانی

 

احمد رشیدی :

ایرج مصداقی در مصاحبه ی هفتگی چهارشنبه های خود با سعید بهبهانی در میهن تی وی، ضمن توضیحات روشنگرانه ی بسیار، منجمله گفت که
دشمنان شادی مردم از جشن پیروزی دادخواهان به عنوان «دیسکوی خیابانی» یاد می‌کنند. اگر به من و ما باشد می‌خواهیم همه جای ایران را «دیسکوی خیابانی» کنیم و هرچه نوحه و ماتم و عزاست از ایران برچینیم. 
و احتمالاً شما نیز مانند نگارنده بیاد سروده ی نظامی افتاده اید که
هردم از این باغ بری میرسد
نغزتر از نغزتری میرسد
زیرا وقتی از این نوبر جدید به اصطلاح مدعیان چپ کم مانده بود شاخ دربیاورم، بیاد چهار دهه پیش افتادم، که بعنوان دانش آموزان دبیرستانی چپ شناخته می شدم، و از قضا وقتی همان‌ آغاز این داستانی که اکنون پایان رقت انگیزش را شاهدیم، و دختران و زنان شجاع ما در ۱۷ اسفند همان سال، آنهم جلوی دستورالعمل هیولایی مانند خمینی برای حجاب اجباری ایستادند، و همای ناطق سخنگوی آنروز سازمان چپ ما برای متوقف کردن این تظاهرات بدستور رهبری آنروز اعزام شده بود!، و رهبران تمام سازمان های به اصطلاح اپوزیسیون آنروز مدعی این بودند که آن زنان شجاع پیشگام، نمایندگان طبقاتی بورژوازی و اقشار مرفه ای هستند، که می خواهند بی حجابی و دیسکوها و…مانند دیکتاتوری وابسته ی امپریالیستی ادامه داشته باشند.
و عجب طنز تلخی در تکرار پس از چهار دهه ی آن فسیل های طبقاتی، در جشن پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، جوهره همزادی و ایدئولوژیکی تمامی طیف این مدعیان بجا مانده از چپ کودکانه ی همان روزها تاکنون را با خمینی و دایناسورهای حوزه ای به نمایش می گذارد!.
نگارنده بی هیچ ادعایی، و با افتخار گذار هوشیارانه از تمامی آنهایی که مدینه ی فاضله ای جز نظام دایی یوسف و آل عبای محمد و علی نداشتند، سالهاست که همه نوع دیسکو و کارناوال شادی را به یمن زندگی در کشوری دمکراتیک را دیده ام، و لابد شما نیز مانند نگارنده کلیپ های بسیاری می بینید، که دختران و پسران تحت رژیم نکبت اسلامی، در مترو، در پارک ها، در کوه و جنگل و خیابان ها، در چهارشنبه سوری و هر مناسبتی و هر جا که فرصتی بیابند، این دیسکوهای خیابانی را به راه می اندازند، و دلی از عزا به شادی در می آورند!، و خوشا به این جنبش دادخواهی که بر خلاف شما همدستان همیشگی آخوندهای حکومت اسلامی، از جنس همین مردم است، و مانند آنها برای جشن پیروزی دیسکوی خیابانی به راه می اندازیم!.
ما لرها(لرستانی و بختیاری) نوعی موسیقی غمگین بنام چپی داریم که با سُرنا و فقط در موقع عزا نواخته می شود، ولی راستش تا امروز رابطه ی محتوایی آن چپی، با این نگرش چپی را نمی دانستم، و لابد که قدیمی ها بهتر از ما در دیدن جنایات استالین دریافته بوده اند، که چپی معنایی معادل عزا گرفتن است، زیرا جالب این است که اکثر این جوانان ایرانی تشنه ی رقص و دیسکوی سراسر میهنمان، متولدین سالهای پس از آن بهمن سیاه انقلاب کبیر نکبت اسلامی ضد امپریالیستی شما هستند، اما با شناخت عینی خود، بسا و بسا بیشتر از رهبران شما می دانند، که رقص و شادی، یک مبارزه و مقاومت عمیق فرهنگی در مقابل همین رژیم اشغالگران اسلامیست، که شما بدلیل همزادی ایدئولوژیکی چپ و راست تان توان درک آنرا نداشته و ندارید، و دقیقاً به همین دلیل از آغاز دستگیری و محاکمه ی حمید نوری، لاجرم در کنار آخوندهای جنایتکاری ایستادید که چهاردهه عزا و سینه زنی و هر چه پلشتی سوسیالیستی اسلامی ضد امپریالیستی را بر مردم و میهنمان تحمیل کرده اند، و در عین این شیادی های آخوندی، پته ی تمامی شما مدعیان اخلاق اسلامی سوسیالیستی را حافظ صدها سال پیش روی آب انداخته که چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند!، و بقول ایرج مصداقی از فروش دختران تا وادار کردن آنها به رقص و بهره کشی جنسی در دیسکوهای عربی، پاکستانی و …تا رقص رهایی تنها برای رهبری، و رقص خواهران جوان، تنها برای سربازان و افسران آمریکایی(صاحبخانه ی جدید عراق) و…از هیچ وسیله قرار دادن دختران و زنان ایرانی برای رسیدن به اهداف حقیرتان دریغ نکرده اید!.
پس به تمامی شما مدعیان اخلاق اسلامی استالینی یادآوری می کنم که دیسکوهای خیابانی خار چشم دشمنان ایران و ایرانیست، و دقیقاً به همین دلیل از سوی نیروهای امنیتی اندیشه ی غالب شما در میهنمان مورد حمله و سرکوب قرار می گیرند، و لابد حسرت می خورید که چرا مانند آن گله های وحشی آخوندها نمی توانید به دیسکو های شادی در این کشور دمکراتیک حمله کنید!.
ولی بنازم به این جشن پیروزی که مانند دستگیری و دادگاه حمید نوری شاهکار ایرج مصداقی و دوستانش، و درست مثل همان دوران دبیرستانی و تست تورنسل، یکی از ساده‌ترین و اساسی‌ترین آزمایش‌های بروز سریع ماهیت دوستان و دشمنان مردم میهنمان بوده و هست، و به کوری چشم رژیم اسلامی و تمامی همدستان چهل و سه ساله ی انقلاب کبیر نکبت اسلامی ضد امپریالیستی، مانند عضوی از خانواده ی بزرگ جنبش دادخواهی و همچون تمامی زنان و مردان داخل کشور در یک همبستگی ملی رو در شما دشمنان ایران و ایرانی می گوییم
دل به هنر ده نه به دعوی پرست
صید هنر باش به هرجا که هست!
 
احمد رشیدی
پنجشنبه Maj12’2022