رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی

 

موسی حاتمیان :

با روی کار آمدن صاحبخانه جدید کاخ سفید، و تیم مذاکره وین و…و با برداشته شدن شمشیر داموکلس صاحبخانه قبلی، که البته شمشیر بازش مانند همین تیم جدید، آنرا برای رسیدن به همین مذاکرات، بالا گرفته بود، اما در هر حال خامنه‌ای بنا به طینت آخوندی!، از آن چشم می زد، و سپاه جهل و جنایتش هم غلاف کرده بود، با مذاکرات وین، و دیدن تغییر شرایط، فرصت را برای تحقق انتقام بزرگ بدرک واصل شدن سلیمانی و فخری زاده و…مغتنم شمردند، و در پی تنش و فرصت پیش آمده، همان شعار هزار موشک به اسراییل را عملی کردند، تا ضمن بالا بردن قیمت در مذاکرات هسته‌ای، بدون پرداخت هزینه ی مستقیم، اهداف موازی خویش(مانند مصادره بیشتر فلسطین و ریختنش به جیب خامنه‌ای، تست گنبد آهنین برای درگیری یا جنگ احتمالی آتی، عبور از شرایط انتخاباتی، منطقه ای و…) را نیز پیش ببرد.
 
اتاق فکر های تاریک حکومت اسلامی با تجربه ی چهار دهه سیاست تباهی، بطور همزمان در ماه‌های اخیر به مهندسی انتخابات آتی مشغول بوده اند، و ضمن نمایش کنترل شده ی فضای باز و آزادی بعضی زندانیان سیاسی، اجازه دادن به تظاهرات هفتگی بازنشستگان و کارگران، تا نمایش پیروزی سندیکای کارگران هفت تپه و تبریکش به رئیسی، و مصاحبه های  فائزه  رفسنجانی و …در داخل کشور، و بخدمت گرفتن نگهدار و شرکاء چپ در خارج کشور، خود را برای سناریوهای مختلف احتمالی آماده کرده بودند، و همزمان سناریو های عجیب و غریبی مانند زنده کردن بابک خرمدین تاریخ ضد اشغالگری ایرانیان، و کشتن مجددش بدست اشغالگران…را از خورجین ولایت بیرون کشیدند، که برای روزهای متوالی به خبر اول رسانه های داخلی و خارجی ایرانیان تبدیل شده بود، و سوای اینکه واقعاً چه حکایتی بود، آدمی را از این آخوندهای شارلاتان به شگفتی واداشت، و بسیاری را بر سر چون و چرایی راست و دروغ این شعبده به جان هم انداخت، …و به همین ترتیب اتاق فکرهای جنایتکاران، تمامی تست های مورد نیاز خودشان برای ارزیابی و به بازی گرفتن افکار عمومی را در حال انجام دادن بوده و هستند…
البته برای کسانی که به وضعیت حکومت اسلامی حاکم بر میهنمان اشراف دارند، نیازی به توضیح ندارد، و آنچه در بالا اشاره شد، بیان قدر قدرتی رژیم و دستگاههای سرکوبی نبوده و نیست، که بنا به آنچه سعی در القای آن دارند گویا تمامی کنش واکنشهای جامعه بر اساس کنترل آنهاست، بلکه برعکس، در ضعیف ترین وضعیت پس از چهار دهه جنایت، اکنون دیگر خامنه‌ای و تمامی دستگاههای سرکوبی، در وحشت از پیآمد های آمدن مردم به صحنه، نه می توانند و نه حتی می خواهند که شعبده ی انتخابات را مانند دفعات پیشین، نمایشی از مشارکت مردم نشان دهند، و در سرفصلی ترین شرایط فعلی و انتخابات آتی، جنبش دادخواهی مردم (با حرکات سراسری نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات، #رأی_من_سرنگونى، #رای_بی_رای و… در داخل و خارج کشور) از یک سو، و تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران در سوی دیگر، آشکارا رو در روی هم ایستاده اند، و مادران قهرمان جنبش دادخواهی، با شجاعت تحسین برانگیز به ثبت داده اند که شرکت در نمایش تنفر انگیز حکومت اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانی، دست داشتن در کشتار فرزندان ایرانزمین و خیانت به ملت و میهن است! و با #نه_میبخشیم_نه_فراموش_میکنیم، خامنه‌ای و جناح های حکومت اسلامی را وادار کردند، که تمامی ماسک ها و پرده های شیادی تاکنون را به کناری زده، و تمام قد در برابر خواست و انتخاب واقعی مردم بایستند، و حالا با حذف لاریجانی(که فائزه  رفسنجانی با فراموشی عمدی سروده فروغ که هیچکس در این گودال متعفن اسلامی مرواریدی صید نخواهد کرد، باز هم بنا به طینت ارثی خویش در روزهای اخیر او را کاندید مناسبی معرفی کرده بود) و رییس‌جمهور خس و خاشاک نظام و … بصراحت به همه در داخل و خارج کشور نشان دادند، که اوضاع رژیم بسیار اسفناکتر از تصورات و تحلیل های پامنقلی، و فاقد توان کوچکترین مانور و اصلاحات است!، و با تبعید گسترده زنان و دیگر زندانیان سیاسی، دستگیری وحشیانه ی خانواده های جنبش دادخواهی و احکام حبس و شلاق مجدد برای زندانیان سیاسی در بند و آزاد شده و خیز احکام اعدام جدید و…نشان دادند که دوره ی نیاز به نمایش فضای باز انتخابات تمام شده است…
 
علیرغم تمامی شعبده های آخوندی در داخل و منطقه و وین و…، دادگاه انتاریو کانادا در یک حکم قضائی، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین و کشتار مسافران در آسمان را یک اقدام تروریستی سپاه پاسداران و حکومت اسلامی اعلام کرده است، و اوضاع رژیم و مزدوران دستگیر شده اش چنان وخیم است، که نه تنها اسدی دیپلمات تروریست از شکایت نسبت به حکم زندان صرفنظر کرد، بلکه این عقب نشینی خامنه‌ای، از داخل کشور تا همین سوئد نیز قابل مشاهده است، و همچنانکه ایرج مصداقی اعلام کرده است:
‏از آن‌جایی که حکم بازداشت ‎#حمید_نوری هر ۴ هفته یک بار تمدید می‌شود، امروز وکلای او به قاضی اطلاع دادند که بدون حضور در دادگاه حکم تمدید بازداشت تا ۲۲ ژوئن را می‌پذیرند. دادگاه رسیدگی به اتهامات او ۱۰ آگوست برگزار می‌شود.
بله، همچنانکه در مقاله ای قبلی به اشارتی نوشته بودم:
واضح است که تمامی این خیزهای پلشت، برای محو خاوران و دادگاه نوری و انتخابات آتی، به این دلیل اهمیت سرفصلی برای تمامی طرف های درگیر پیدا کرده است، که سقط شدن خامنه‌ای و جانشینی و…نیز در چشم انداز قرار دارد، و به همین دلیل برای تصاحب قدرت و خلافت، جنگی خونین در راه است…
اکنون با جراحی لاریجانی، احمدی‌نژاد و…، نشانه های این جنگ خونین خلافت آشکار شده است، و سوای اینکه خامنه‌ای جلاد چه برای رئیسی جنایتکار در سر داشته باشد!، و یا داس مرگ چقدر به او فرصت تحقق اهداف شومش برای ولایتعهدی مجتبایش را بدهد، و…، اما نبایستی فراموش کند، که رئیسی نیز همچون خودش! پیرو مولای متقیانی است، که برای بدست آوردن و حفظ قدرت، از هیچ کشتاری فرو گذار نکرد، و لذا همچون خامنه‌ای و رفسنجانی در سر به نیست کردن احمد خمینی، رئیسی نیز چه بسا در همدستی با دیگری، سر مجتبی را زیر آب بکنند، و خلاصه در جنگ خونین خلافت هیچ چیزی بعید نیست… اما سوال اصلی همان است، که رئیسی یا هر کسی که از جعبه ی مارگیری انتخابات این بارشان بیرون بیاید، راسپوتین و عنصری کمک کننده به ادامه حیات ننگین حکومت اسلامی خواهد بود، یا در مثال تاریخی نقش گورباچوف را بازی خواهد کرد؟
به اعتقاد نگارنده، و بنا بر وضعیت کنونی، مانند حکومت شوروی سابق!، با به انتها رسیدن تمامی ذخایر اجتماعی-اقتصادی-سیاسی و  ایدئولوژیکی و حتی مهره هایی چون خاتمی و…در حکومت اسلامی، و علیرغم تست های روانی مختلف واکنشهای اجتماعی و حتی منطقه ای-  بین‌المللی(از موشک پرانی تا حذف گسترده اکثر مهره های حکومتی در نمایش انتخابات و…) توسط اتاق فکرهای اطلاعات و بیت رهبری برای خیزهای بعدی در داخل کشور و همچنین منطقه و در سیاست جهانی…اما رئیسی یا جلیلی و  هر کسی که بعنوان پیروز انتخابات اعلام شود، قطعاً آخرین ریاست جمهوری حکومت اسلامی اشغالگران را به نام خود ثبت خواهد کرد، و بی تردید در شرایط انفجاری جامعه ای که آبستن قیامی خروشان برای سرنگونی حکومت اسلامی اشغالگران حاکم بر میهنمان است، علیرغم تمامی تلاش‌های در جریان وین و…، همچنانکه آمدن این حکومت جانیان بنام دمکرات ها ثبت شده است، رفتن آنها به گورستان تاریخ بدست مردم بجان آمده از اشغالگران و وارثان محمد و علی و… باز هم در دوران دمکرات ها ثبت خواهد شد!
بله،  بی تردید دیوار برلین حکومت اسلامی، علیرغم تمامی ناباروری ها، بسیار شگفت‌انگیز تر از آن دیوار برلین پیشین، با صدایی مهیب تر فرو خواهد ریخت، و پس از فرو نشستن گرد و خاک عظیم آن، در خاورمیانه نیز صلح پایدار برقرار خواهد شد!
جنبش دادخواهی مردم ایران پیروز خواهد شد، و خامنه‌ای، رئیسی و تمامی قاتلان فرزندان ایرانزمین، بعنوان جنایتکاران بر علیه بشریت، در نورنبرگ دیگری بدست عدالت سپرده خواهند شد، و آن روز دور نیست!
 
موسا حاتمیان
سه‌شنبه ۴ خرداد 
۲۵ مه ۲۰۲۱