ما به شدت به پروژه اذان گفتن از مساجد ، معترضیم!

 

مینا احدی مسئول نهاد اکس مسلم در آلمان :

نامه سر گشاده به خانم هنریته ریکر شهردار کلن

خانم ریکر گرامی!
دو روز است که از طریق رسانه ها، مطلع شدیم که شورای شهر، بر اساس درخواستهای جریانات اسلامی در شهر کلن، پروژه آزمایشی دو ساله را برای پخش اذان در مساجد شهر کلن از طریق بلندگوها را آغاز خواهد کرد.
شما در توجیه این تصمیم گفته اید : مسلمانان بخش جدایی ناپذیری از شهر هستند و شنیدن اذان در کنار زنگ کلیساها در شهر ما، نشان دهنده اهمیتی است که به تنوع موجود در کلن داده می شود.
ما بعنوان بخشی از زنان و مردانی که از کشورهای اسلام زده به آلمان پناهنده شده ایم، ما بعنوان کسانی که با شنیدن صدای اذان، پیکر اعدام شدگان در مراکز شهرها را شاهد بوده ایم. ما بعنوان کسانی که با شنیدن الله اکبر، دوستان و عزیزان ما اعدام شده اند، میگوییم، لطفا نگاهی به این طرف هم بیاندازید.
من بعنوان کسی که شهروند آلمان و ساکن شهر کلن هستم، به شما شهردار این شهر میگویم. با شنیدن صدای اذان همه آن وقایع و اتفاقات ناگوار برایم زنده میشود، من و ما که بسیاران هستیم از ایران و عراق و افغانستان، و سوریه و عربستان سعودی و کشورهای اسلام زده، شنیدن اذان برایمان یک فشار روحی و روانی سنگین است و بهمین دلیل به این تصمیم شما بسیار معترضیم!
ما از همه امکانات حقوقی و مدنی استفاده خواهیم کرد تا صدای اعتراض خودمان به این تصمیم برگشت به قرون وسطی و عقب ماندگی را به گوش مردم مترقی و پیشرو آلمان برسانیم.
اینکه در آلمان و یا در کلن هر هفته صدای زنگ کلیساها ، آرامش کسانیکه در خواب هستند و یا نمیخواهند این زنگ کلیسا را بشنوند بهم میزند، امری هست که باید مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیرد، ظاهرا شما دارید با قانونی کردن پخش اذان این معضل ، دنده عقب گرفته و بیشتر به دوره تسلط مذهب بر زندگی مردم، حرکت میکنید.
فضای عمومی جامعه در این قرن باید خنثی و بری از هر نوع علائم و اوراد مذهبی باشد، بطریق اولی زنگ کلیسا و پخش اذان و لابد پس فردا پخش اوراد و مراسم مذهبی دیگر ادیان ، نباید وارد فضای عمومی شده و آرامش مردم را بهم بزند.
شما میگویید، به تنوع موجود در کلن احترام میگذارید، پس لطفا اجازه دهید ما آتئیست ها و لامذهبان، ما همجنسگرایان و ما زنان و فراریان از دست جنبش اسلامی، ما نجات یافتگان از سنگسار و اعدام و پرتاب از بلندی هم ، هر هفته، نقد و انزجار خود از جنایات اسلامی ها را در بلندگوهای محلات فریاد بزنیم!
خانم ریکر!
 حتما تا کنون کلمه سکولاریسم را شنیده اید. جامعه سکولار و جامعه ای که مذهب از دولت و آموزش و پرورش جدا باشد، یک پرنسیپ در اروپا هست که به راحتی به دست نیامده است و ما نباید بگذاریم شما و دست اندرکاران شورای شهر کلن، راحت با این تصمیم سکولاریسم در آلمان را یک قدم دیگر عقب رانده و دست جنبش اسلامی و تاکید میکنم، جنبش اسلامی و نه آنطور که شما وانمود میکنید “زنان و مردان مسلمان” را ، در آلمان بازتر کنند.
فراخوان من به همه مردمی که در شهر کلن آلمان مخالف این تصمیم شورای شهر هستند، اینست که بلند شده و اعتراض کنند، فراخوان من به همه سازمانهای مدرن و مترقی در آلمان، به سازمانهای آتئیست و طرفدار جدایی مذهب از دولت، به منتقدین کلیسا و مساجد و به سازمانهای مدافع حقوق زنان و همجنسگرایان و در یک کلام به همه مردم آلمان اینست که به این تصمیم شهرداری کلن بهر طریق ممکن اعتراض کنید. بزودی مجموعه اقدامات خودمان را به اطلاع عموم خواهیم راند. لطفا در همین صفحه من پیشنهادات و نظرای خودتان را بنویسید!
 
 
کلن ٩ اکتبر ٢٠٢١