مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار گوید

 

رها اخلاقی :

بیانیه انجمن خانواده های پرواز را مشاهده کرده و نکاتی در آن بویژه بخش پایانی آن توجه مرا جلب و به طبع آن باعث شدکه این مطلب را بنویسم .

 این بیانیه گویای دردی است ملی و مشترک و خیلی از گفته های این بیانیه واقعیتی هم است که سالها است ادامه دارد و در جریان جنبش مترقی “زن  زندگی  آزادی” بیشتر خود را نمایان کرد. اما آن واقعیت موجود چندین ساله چیزی نیست مگر هرچه عریانتر شدن چهره به تمام معنا دو ” رو ” و یا به زبان عمیق و کوبنده ترعربی،چهره “منافق” این دولتهای غربی به اصطلاح طرفدار حقوق بشر، که نشان داد در پشت پرده دست به چه کثافتکاریهایی میزنند و خواهند زد .نمونه اش را که هنوز جوهر آن خشک نشده و در جلو چشم داریم ، همانا پیام تبریک رییس فدراسیون کشور سویس خطاب به قاتل هزار تیر دهه ١٣٦۰ ،و بویژه قاتل هزاران زندانی سیاسی ١٣٦٧ می باشد که همچنان بعنوان رییس جمهور “دست به دار” علی خامنه ای مشغول به دار آویختن و کور کردن فرزندان ایران در خاک میهن است می باشد.

دولتنامردان” دیگر کشورهای غربی بماند که مشغول چه بند و بستهای کثیفی در زمان به گلوله بستن و چشم کور کردن فرزندان ایران بودند و همچنان می باشند .

این جنبش مترقی و افشاگر، که همچنان به اشکال مختلف دیگر ادامه دارد و زنده است وحتما دوباره شاهد حرکت عظیم آن خواهیم بود ،علاوه بر رونمایی از چهره های دول غربی که نشان داد این مدعیان حقوق بشر به هیچ حقوق بشری اعتقاد ندارند مگر برای خود و هم ژنهای شیک خود.

در ادامه  آن  مرا نگاهی به جایی دیگر هم برد که، از طرف دیگر این جنبش عظیم نشان داد که اشخاص و بویژه تشکل یا تشکلهایی(هردسته به زبان مخصوص به زبان سیاسی خود) و بویژه گل سرسبد آنها که خود را تنها جانشین این رژیم میداند ،تا چه اندازه در میان ناراضیان و دشمنان تاریخی و آشتی ناپذیر این رژیم همه “چیز کش”  پایگاه مردمی داشته و قابل قبول و پذیرش می باشد، از جنبه دیگر برای خود این مدعیان تنها جانشین این رژیم به عینه محکی شد و باید باشد که چرا بعد از اینهمه سال نتوانسته اند رهبری این جنبش را در دست داشته باشند و ملت تشنه به تجمع و تشنه به مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی را زیر چتر خود بگیرند؟

تجربه تشکیلاتی ندارند،حمایت خارجی ندارند و سر انجام بودجه اقتصادی ندارند که جهت تبلیغات ضروری هزینه کنند ؟

جواب سوالات بالا همه منفی است .

چرا بعد از اینهمه سال به زبان عامیانه،این جماعت  آب رفته و مرتب کوچک و کوچکتر شده و بدون تعارف چه خوششان بیاید یا نه، در مواردی حتی منفور هم شده اند؟

یاد آوری کنم که عمدا نگاه در میان اعتراضات ایرانیان خارج کشور است، اینکه در داخل چه اندازه این جریان یا جریانات دیگر پایگاه اجتماعی دارند،شعارهای سرداده شده و داده خواهد شده در آینده پاسخگو است و خواهد بود(اینکه می گویم خواهد بود، علت اینست که حتما جنبش اوج خواهد گرفت و شعارها علنی تر خواهد شد) .

این مدعیان که تا کنون نتوانسته اند حتی نامی از یک هوادار “جانثار” خود را که در این اعتراضهای اخیر به دست نیروهای وحشی و هار رژیم اسلامی به قتل رسیده باشند را نام ببرند، تا آنجا کم آورده و دستشان خالی است که،برای کسب مشروعیت برای خویش اقدام به  “جانثار” ربایی کرده و برای نمونه عکسهای مجید رضا رهنورد شیر دشمنکوب را که عملا هیچگونه سنخیتی چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ دیدگاه سیاسی با آنها ندارد را در اندازه های آنچنانی تحت عنوان شهدای انقلاب فلان و بهمان در تجمعات چند ده نفری و یا نمایشگاه های عکس خویش به نمایش می گذارند . این در حالی است که مجید رضای قهرمان در آخرین لحظات قبل از اعدام در برابر جلادان طناب بدست و در برابر دوربین مستقیم تلویزیون”دارالعماره” اسلامی عملا با جملاتی از قبیل ” بر مزار من قرآن مخوانید،بلکه شادی کنید”، نشان داد که هیچ اعتقادی نه به آیین اسلام حاکم و نه اسلام محکوم دارد.نیکا و مهساووو ودیگر “جانثاران” خونین کفن بمانند که اصلا نه شیوه زندگیشان و نه حتی پوششان با این مدعیان هماهنگی نداشت .

از طرف دیگر این جماعت تنها خود خوانده جانشین رژیم اسلامی حاکم بر میهن،نه تنها در تجمعات ملی میهنی و واقعا مردمی این جنبش و قیام ملی شرکت نکرده و به احتمال زیاد در آینده هم شرکت نخواهند کرد و همراهی نمی کنند،بلکه به لغز خوانی نیز به آنها می پرداختند، و اگر هم شرکت کردند ،یا با شعارهای تفرقه افکن بوده( شعار یا شعارهایشان حق یا ناحق، اما این ملت است که باید با استقبال یا عدم استقبال از شعارهایشان قضاوت کند) و یا فقط هدفشان ایجاد در گیری و بهم ریختن تجمعات هزاری ملت( آنچه که عملا بارها نشان داده شد) بوده است. از این مورد گذشته ،حتی در یکی از تجمعات و تظاهراتهای سازمانی خویش شعار ملی میهنی : ” زن – زندگی – آزادی” را  که شاخص و پرچم این جنبش عظیم است و حتی جهان دارد آنرا هم به زبان فارسی و هم تقریبا به تمامی زبانهای بین المللی فریاد میزند را، برای یک بار هم شده سر ندادند. آنچه که رسانه هایشان و موضعگیریهایشان و حتی در محفل درونی خویش هم مطرح می کردند این بود که،این تجعات چند هزار نفری مردم را دست ساز به قول خودشان ” استعمار” دانسته وکف روی آب.چنانکه عملا یکی از عزیز دردانه های آنها در تجمعی که همزمان با تجمع فراحزبی و گروهی واقعا مردمی در برابر مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو سویس بود،پشت میکروفون و با اشاره دست و نشانه گرفتن آن تجمع می گفت :

“نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد” . و آن همه جمعیت چشمگیر را ” کف روی آب” خطاب میکرد.

این توهینها و جانثار ” ربایی” ها را ،تجمعات هزاری ملت در خارج و در داخل در فردای پیروزی انقلاب مترقی ” زن – زندگی – آزادی ” به آنها نخواهند بخشید و نه فراموش خواهند کرد،شاید آنها را بخشیده، اگر حداقل توهین و لغز خوانی به این تجمعات”ملی- مردمی” هزاری را قطع کرده و مزاحم آنها نشوند .

باز هم نه از سر خصومت، بلکه فقط برای پاسخی به خود و به هواخواهان خود که مرتب بیشتر مسأله دار شده و می شوند، از این جماعت درخواست می شود که به یک برسی بنشینند و مشکل را در خارج از خود ندیده و بلکه به درون خویش نیم نگاهی بیندازند و موضع عملی خویش را در قبال این جنبش مترقی و ملی ” زن- زندگی- آزادی” بطور شفاف و تیز روشن کنند، و اگر باز  هم به این شیوه چندین ساله عمل کنند و لجبازی، شک نکنیم که این جنبش که در حال  برداشتن خیزی بلندتر از قبل است ، در آخرین موج بنیان کن خود،آنها را نیز به همراه رژیم نکبت اسلامی حاکم بر میهن یک جا به ساحل فراموشخانه تاریخ پرتاپ خواهد کرد. حداقلی که برای آنها باقی مانده اینست که اگر همراهی نمی کنید، مؤدب سرجای خود بنشینید.

نکته : اما چرا از واژه ” جانثار” در متن استفاده شد و نه کلمه ” شهید” ؟

شهید واژه ای است مکتبی و اسلامی که شخص جان را نه تنها برای آرمان و راهی میدهد،بلکه در کنار آن برای ثوابات و اجر اخروی در بهشت موعود و جهت رسیدن به نعمات افسانه ای آن از جمله پریرویان آماده به خدمت تحت عنوان ” حورالعین”  تقدیم می کند، لذا  از واژه “جانثار” که بدون هیچ چشمداشتی شخص جان را فدای میهن و یا آرمانی انسانی و جهانشمول می کند استفاده نمودم .

و در آخر هم  باز تکرار می کنم اگر در برابر عظمت این جنبش و انقلاب، در جای مناسب خود را قرار ندهید و حداقل اگر همراهی نمی کنید، بیخود مزاحم آن نشوید و برنامه و تجمعات خویش را اجرا کنید، و شک نکیند که اگر شما مشک هستید،حتما عطرتان به مشامها خواهد رسید و به قول شما این ملت هزاری کف روی آب با عطر دل انگیز شما به هوش آمده و مست و دست افشان و پایکوبان به زیر بیرق یا بیرقهای رنگا رنگ شما خواهند آمد و نیاز به فریاد و بهم ریختن بازار توسط عطار نیست، و جمله آهنگین زیر یک حقیقت تاریخی است که به واقعیت خواهد پیوست  :

 

مشک آنست که ببوید          نه آنکه عطار گوید

 

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ مارس ۲۰۲۳