من ترور شیمیایی می کنم،جنایت می کنم. پس واقعا هستم.شما چطور؟

مهرداد زبردست:

فکر نمی کنم دیگر هیچ عقل سالمی بتواند قبول نماید که حمله با  گاز شیمیایی در ظرف ماهها و در دهها شهر ایران از جمله قم تنها کار عده ای متعصب هوادار مصباح و یا اتش به اختیاران متعصب دیوانه بوده باشد.
بسیار سازمان داده شده، با هدف ارعاب نوجوانان و البته والدین انها به عنوان بخش بزرگی از قشر خاکستری که ااکثریت شان از رژیم ناراضی هستند، از گاز شیمیایی با ترکیبات  بی خطر!!جانی استفاده گردیده است.
دستگاه امنیتی رژیم خامنه ای با/ و یا بدون اطلاع دقیق  شخص او، به احتمال قوی با الهام و یا کمک فکری دستگاه مخوف امنیتی روسیه ، این ترور خفیف شیمیایی را براه انداختند که هسته اصلی جنبش زن-زندگی-ازادی را به گفته صریح خامنه ای کثیف، متنبه نمایند.البته اگر اطمینان داشتند که با یک گاز شیمیایی کشنده بهتر به هدف خود می رسند، (..بدون خطر اعتراضات سرتاسری؟..) بی شک در انجام ان لحظه ای تردید به خود راه نمی دادند.
پس از سخنان بسیار متناقض چهره های دولتی/مجلسی/حکومتی ، که احتمالا اکثرا از نقشه ماموران امنیت خامنه ای بی خبر هستند،  خامنه ای باید ظاهر می گشت تا دستور دستگیری و محاکمه تروریست ها!! را صادر نموده و تا مخصوصا قشر عظیم خاکستری ناراضی ولی غیر معترص را همچنان غیر فعال و مردد نگه دارد.این قشر خاکستری باید با خود بیندیشد که مقامات امنیتی خامنه ای اگر می خواستند می توانستند همین گاز شیمیایی را با غلظت و ترکیبات متفاوت خطرناک بکار برده و هزاران نو جوان نازنین را به قتل برسانند.
 قشرخاکستری که عده ای از انان همان معترضان فعال سال ۸۸ بودند، باید با خود بیندیشندکه ایا این جنبش که تا کنون  فاقد یک رهبری جدی مرکزی بوده ارزش ان را دارد که خود و زندگانی  هر چند  طاقت فرسای کنونی  خود را به خطر اندازند و هیچ دور نمای روشن واقعی از اینده نداشته باشند؟
ایا همین رژیم فعلی جنایتکار و غارتگر بهتر از رژیم کره شمالی و یا افغانستان نیست؟
قشرخاکستری که ازقضا به اندازه کافی اگاه و هشیار هست باید به خود بگوید ایا حکومت صد در صد ناکارامد فعلی از یک حکومت از هم پاشیده بهتر و امن تر نیست؟….ایا با دمکراسی وعده داده شده توسط فعالان سیاسی می توان شرایط از هم پاشیده پس از یک انقلاب را مدیریت نمود؟…ایا بدون یک حکومت و رهبری اقتدار گرای مصلحت جو، می توان احزاب تجزیه طلب مکار کرد/عرب/..را سر جای خود نشاند و یا بقایای  خطرناک طرفداران حکومت ننگین و جنایتکار رژیم را نا امید نمود تا هوس هیچ ترور و جنایتی بخود راه ندهند؟
یادمان نرود که خمینی دجال و خونخوار بسیار صریح فتوا داد که برای حفظ حکومت اسلامی می توان حج/نماز را تعطیل نمود و حتی خمر و شراب نوشید!!
مسلم است که در این صورت می توان هزاران ایرانی را به قتل رساند که عملا حداقل در سال ۶۷ رساندند!….می توان جان صد ها هزار ایرانی را در یک جنگ ۸ ساله  با عراق  که نعمت!! بود به هدر داد….می توان هواپیمای مسافر بری را در حالت خروج!! از ایران به اشتباه!! با ۲ موشک سرنگون نمود..می توان در حرم امام رضا بمب گذاری نمود و به گردن مجاهدین خلق انداخت….می توان به صورت زنان بیگناه اسید پاشید …می توان یک بینوای زندانی را با یک اسلحه به شاه چراغ فرستاد تا عده ای را کشته و مردم را از داعش هراسان نماید….می توان با موشک پراکنی به کردستان، احزاب کردستان را تحریک به عملیات نظامی نمود….می توان نوجوانان را با هدف!! کور نمود…به انها تجاوز کرد…و صدها کودک /نوجوان /جوان را بقتل رساند…..
…..لذا ترور شیمیایی بی خطر جانی کنونی بسیار خوش خیم تر از عملیات فوق است که هدف ان یک هشدار به مردم ایران است که حداقل ۸۰-۹۰٪ انها با رژیم مخالف هستند:این پیام می گوید…ما هر بلایی بخواهیم می توانیم بر سرتان بیاوریم. جلوی فرزندان و اقوام خود را بگیرید و خود نیز هوس اعتراض فعال ننمایید. ما جنایتکاران بی رحمی هستیم که از قضا فتوای امام خمینی را دنبال می کنیم.اسلام به ما فرمان می دهد که با رعب، نصر فرا می رسد..اسلام فرمان می دهد که تقیه و خدعه …دروغ و حیله گاه لازم است….
………………………

دوستان،

واقعا در برابر این وحوشان که حتی به پسر امام خمینی نیز رحم ننمودند، چه باید
کرد؟
تنها راه نجات،یک جنبش و اعتراضات سرتا سری مخصوصا در تهران ،خوزستان و شهرهای بزرگ ایران است که البته بدون چهره های انگیزه بخش و شناخته شده داخل/خارج ایران که در فضای  فرهنگی/مجازی/رسانه ای فعالییت می کنند و به مردم روحیه /امید/ انگیزه می دهند،بدون چهره های جامعه شناس/تاریخدان ها/متفکران ایرانی که افکار مغشوش/ملتهب ایرانیان را ترمیم می نمایند، بدون چهره ها و رهبری سیاسی که راه عملی جنبش را طراحی می نمایند، انقلابی در کار نخواهد بود.مردم همیشه البته به اعتراضات هر چه بیشتر ادامه خواهند ولی با سرکوب های سیاسی/اجتماعی/معیشتی مواجه خواهند گردید.
یادمان باشد: انقلاب اینده یعنی به زباله دان تاریخ فرستاندن هر نوع حکومت دینی در ایران….و این امری نیست که روحانیت کثیف و غارتگر حکومت براحتی قبول نماید.

جاوید ایران.