مهر آمد و بوی سرخ طوفان

 

موسی حاتمیان :

باز هم پاییز پُرغوغا

آمده با رمز ما مهسا

با هزاران آرش نیکا

در هزاران نام هستی و ثناها و کیان ما

با ندای سرخ پویاها 

می سراید نام پر لبخند سارینا

می خروشد در خیابان ها

بار دیگر لشکر گلها…*

پاییز آمد، ولی امسال نه لابلای درختان*، که در مدارس و دانشگاه و کف خیابان، در سراسر ایران، و حکومت اسلامی اشغالگران، که از ورود این نسل خروشان به کف خیابان کاملاً غافلگیر شده بود، و بخوبی دریافته بود، طوفان این نسل پرتوان، سر باز ایستادن ندارد، و تمام خانواده ها را نیز در پشت خود دارد، در وحشت از جارو شدن در سیل بنیان کن دانش‌آموزی و دانشجویی، برای جارو کردن نکبت اسلامی چهار دهه‌ و هزار و چهارصد ساله، از هیچ توحشی برای مهار این نسل پُر طوفان دریغ نکرد، و حتی پس از مهار تظاهرات خیابانی، این وحشت پُر کینه ی اسلامی خویش را در حملات وحشیانه ی شیمیایی به مدارس میهنمان نشان داد، تا با سیاست محمدی النصربِالرُّعْبِ اول مهر امسال را پیشگیری کند!

حکومت زَهوار در رفته ی اسلامی در وحشت از سرنگونی*، ترس خودش از آمدن پاییز سرخ را از زبان امام جمعه ی سر سیاه تبریز بیان کرد که: نگران فتنه ی زن زندگی آزادی در آغاز سال تحصیلی هستیم! و امروز با شیادی آخوندی برای پنهان کردن این لرزه های سرنگونی، از زبان فرمانده سپاه تروریستی رضا دو سر طلایی سخنگوی وزارت دفاع اعلام کرد: که ما موشک اسرائیل‌ زن حاج قاسم در اختیار داریم! و فراموش کرده که حاج قاسم کتلت شده است، و معلوم نیست که نوبت این چوب دو سر طلای حکومت اسلامی چه موقع فرا برسد…

علت این عر و تیزهای وحشت زده اکنون برای همگان روشن است.* زیرا اگر چه با لشکر کشی به خیابان‌ها و آرامگاه قهرمانان انقلاب، ظاهراً بطور موقت کف خیابان را پس گرفته اند، و در هفته ی گذشته بار‌ها به خانه ها و مراسم سالگرد خانواده های دادخواه مانند جواد روحی و پدرام آذر نوش مسلحانه حمله کرده، و بسیاری از آنها را بازداشت کرده اند، اما خامنه‌ای جلاد و رییس‌جمهور قتل عام و تمامی سران جانیان، تجربه ی دهه ی شصت را بیاد دارند، که علیرغم خیانت رهبران سازمان های آن دهه*، نسل فدای دانش آموزی و دانشجویی، موتور متحرکه ی لرزه ی سرنگونی در دهه‌ی شصت بودند، و ابراهیم رئیسی در بازجویی و شکنجه و…نسل دانش آموزان و دانشجویان، پله های ترقی را با همان شش کلاس ابتدایی، در دانشگاه اوین و… بسرعت طی کرد، و در تابستان خونین شصت هفت، هزاران باقیمانده از این نسل طوقیان را به دار آویخت، و پس از سه دهه شکست، جنبش دادخواهی مادران خاوران تا آبان، به همت ایرج مصداقی و یاران، حمید نوری، پادوی اعدام و قتل عام بسیاری از همین نسل قهرمان را به دام انداخت، و اکنون بعنوان درخشانترین دستاورد دادخواهی مردم ما، با حبس ابد حمید نوری، و با همین چشم انداز روشن برای روز عدالت در انتظار تمامی جنایتکاران علیه بشریت، در سال گذشته دستگیرشدگان این نسل، بسیار شجاع تر از نسل ما، در زندان ها به رویارویی با بازجویان و شکنجه گران پرداخت…و علیرغم هر سرانجامی که خامنه‌ای، رئیسی، رجوی و تمامی دشمنان عدالت و دادخواهی، برای تبادل نوری نذری ابوالفضل کرده اند، این پیروزی ثبت شده در جیب جنبش دادخواهی مردم ما ماندگار است!

اما حالا امتداد همان نسل، در بلوغ تمام عیار عبور از تمامی خامی ها و اشتباهات نسل پدران و مادران، در بازگشت به هویت ملی خویش، برای باز پس گیری وطن، بعنوان یل ایران با اژدهای اشغالگران در میانه ی میدان تمامی شهرها و روستاهای میهنمان چنگ در چنگ است! و جنایتکاران به خوبی می دانند، که در هر مراسم سالگردی یا هر فرصتی، ستارگان درخشان آسمان سراسر ایران، می توانند مانند سالگرد مهسا، کف خیابان ها را شعله ور کنند، و ارتش دانش‌آموزان و دانشجویان اولین نیروی پرتوان هر رویارویی در پیش روی هستند!

بنابراین اختصار! اگر چه نمی توان، حتی در پهنه ی علوم تجربی، برای برآمدن آتشفشان و سونامی ها تاریخ دقیقی مشخص کرد، طبعاً بازگشت و جاری شدن طوفان انقلاب زن زندگی آزادی در خیابان ها را نمی توان دقیقاً پیش بینی کرد، اما دشمن نیز مانند ما و دوستان مردم ایران، همگان یقین دارند، که سونامی این نسل بنیان کن انقلاب زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، در راهست! و تمامیت نکبت حکومت اسلامی انقلاب ضد امپریالیستی ضد صهیونیستی آن بهمن سیاه پنجاه و هفت، با تمام همدستان و همپیمانان و همراهان آنها را از خاک پاک ایران جارو و به گورستان تاریخ روانه خواهند کرد، و فلک ایران و خاورمیانه را سقف بشکافند و طرحی نو در اندازند، و آن روز دور نیست!

زیرا نسل جوان و ارتش دانش‌آموزان و دانشجویان، با کنار زدن و عبور از رجوی و تمامی اسلام پناهان، نگهداران چپ نمای همدست سپاه پاسداران، اصلاح طلبان انقلابی و واتسلاف هاول های فرصت طلبان، تجزیه طلبان، و تمامی همدستان دشمنان ایران، از تبریز و آذربایجان، تا خرم‌آباد و لرستان، از سنندج و کردستان ، تا تهران و خوزستان، از زاهدان و بلوچستان تا شیراز و گیلان و مازندران و سراسر ایران، هُشیار و بینا و دانا، و تواناتر از سال پیش به مدارس و خیابان برگشته اند و

می خروشد در خیابان ها

بار دیگر لشکر گلها:

ما گل‌های خندانیم ، فرزندان ایرانیم*

ما ملت کبیریم، ایران را پس می گیریم!

دوم مهر- Sep 24,2023

پاورقی:

*اشاره به مهسا(ژینا) امینی، نیکا شاه کرمی، هستی نارویی که در تظاهرات بلوچستان به قتل رسید، ثنا دختر مدرسه ای کاک شمال خدری پور که در مهاباد به قتل رسید، و در اولین روز مدرسه با گلی سرخ به دیدار پدر رفت!، و کیان پیرفلک که امروز در مدرسه یادش را گرامی داشتند! و ندا آقاسلطان، پویا بختیاری و سارینا و…

*اشاره به ترانه ی قدیمی پاییز اومد لابلای درختان…

*زَهوار در رفته: پیر، فرتوت، سست، درب و داغون و… دهخدا و معین 

*عر و تیز. [ ع َرْ رُ ] هارت و پورت . اشتلم . داد و فریاد به تظاهر. عر و بوق . دهخدا 

*شعر قدیمی مدارس سراسر ایران: ما گل‌‌هایِ خندانیم، فرزندانِِ ایرانیم، ما سر‌زمینِ خود را، مانندِ جان می‌‌دانیم، ما باید دانا باشیم، هُشیار و بینا باشیم، از بهرِ حفظ ایران، باید توانا باشیم، آباد‌باش ای ایران!، آزاد‌باش ای ایران!، از ما فرزندانِ خود، دل‌ شاد باش ای ایران!