نامه سرباز به آقای عالی پیام

 

شمی صلواتی :

نامه سرباز به آقای عالی پیام
باسلام و احترام! 
این نامه را به این دلیل برایتان می نویسیم  که از افکار سیاسی و مبارزات آزایخواهانه شما آگاهم،  
سالهاست  کارهای هنری شما را دنبال می کنم طنزها و قصه ها یتان  را می شنوم(!)
 
نمی گویم طرفدار پروپاقرص شما هستم اما 
با توجه به  فعالیت‌های هنری شما در چندین سال گدشته و علیرغم  تفاوت سلیقه و تفکر سیاسی شما را شخصی دوست داشتنی می ببینم 
 
جناب آقای عالی پیام 
من هم مثل شما فعال سیاسی و فکر می کنم  با شما از این جهت موافقم که  باید در کف خیابان بود و آنچه را که غیر انسانی و در تضاد با  انقلاب زن زندگی ست باید نقد کرد و گفت و نوشت.
 
از برخوردهای سلطنت‌طلبان من هم مثل شما عصبانیم،  متاثرم، و برخورد توهين‌آميز و بی ادبانه شان، توام با خشنونت  که در حقیقت غیر قابل تحمل است.لمپنیزم  افسارگسیخته ست،  محکوم می کنم. باید یاد اور شوم که لمپنیزم و فاشیست در انقلاب زن، زندگی، آزادی – جای ندارد.
 
 
من سالهاست  در خارج از کشور رفتارهای غیر انسانی و لمپنیزم  بسیاری از این جماعت رضا پهلوی را ديده‌ام  و از اینکه فاقد شعور و درک سیاسیند از اینکه  همچنان منجمد و بی اخلاق باقی ماندند برایشان  باید متاثر بود 
این جماعت در هر کجا برایشان ممکن باشد و زورشون برسد قمه به دست در به هم زدن اعتراضات نقش باز می کنند  و فعاليت هاي سياسي را ما  به نفع جمهوری اسلامی به بیراه می برند 
جناب عالی  پیام علیرغم اختلاف سیاسی  من از آن نگاه شما  را تحسین می کنم که  شیوه‌های غلط و غیر انسانی  را بر نمي تابید و آن را جسورانه  به نقد می کشید. 
باید یاد آور شوم که  بدون شک از شیوه برخورد شما راضی وحمایت  می کنم  پشتبانی می کنم،
 و هر گونه تعرض را به مبارزین آزایخواه محکوم می کنم.  آزادی بی قید و شرط سياسی  باید محافظت شود  و همه ما باید با دفاع از انقلاب زن زندگی آزادی  هر حرکت فاشیستی سلطنت‌طلبان را زیر نطر داشته باشیم
 
جناب آقای عالی پیام  بعنوان پیام آخر، چه من و چه شما می دانم سیستم سلطنتی ارتجاعی و متعلق به دوران فئودالی ست.
و سلطنت طلبان مدافع نماد دروغ و جعلند
مسببین تفرقه در صف اپوزیسیون سرنگونی طلب، دخیل در تولید دروغ، نماینده لمپنیزم وخشونت طلب. در یک کلام  مدافع جنایتند.  
دستان را گرمت می فشارم خسته نباشید.
۲۲ مه ۲۰۲۳میلادی