پاانداز و جاانداز و خاک‌انداز

 

مهدی اصلانی :

سازمان آبان و سامانیان سازمانی است دست‌ساخته و تک‌نفره که شوفر و شاگر و سرنشینش یک فروند شبه انسان است که وهن و ننگ آدمی است.
هوشنگ امیراحمدی.
 در بیانیه‌ای که چند ساعت پیش به‌مناسبت قتل مهسا امینی منتشر کرده آورده‌اند: 
«حکومت و‌ مردم با هم باید علیه این ظلم به پا خیزند تا یکبار و برای همیشه جنایاتی از این نوع به بهانه بدحجابی اتفاق نیافتد. از دولت جمهوری اسلامی میخواهیم که مقصر یا مقصرین را شناسایی، به مردم معرفی و‌ به شدت مجازات کند.»

او
یه چیزایی است در حد
پاانداز و جاانداز و خاک‌انداز

می‌توان جوشکار بود
می‌توان چسب‌مال بود
می‌توان تف‌مال بود
می‌توان ماله‌کش بود
می‌توان زیرو‌رو‌کش بود
می‌توان لایی‌کِش بود
می‌توان کیسه‌کش بود
می‌توان کیف‌کش بود
اما تنها یک‌تن می‌تواند همه‌ی این‌ها باشد
و هوشنگ امیراحمدی هم باشد
او خود جنس است. مرغوب و خالص