کنوانسیون چهارم ژنو

 

همنشین بهار :

کنوانسیون یک نوع معاهده است و با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم، مابین کشورهای مختلف تنظیم و امضا می‌شود. پُراهمیت‌ترین ماده حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ کنوانسیون ژنِو است که با تصویب آن،

چهارچوب کلی جدیدی برای تنظیم رابطه با زندانیان و اسرای جنگی فراهم آمد. 

خانم‌ها و آقایان محترم سلام بر شما. این مطلب اشاره کوتاهی است به کنوانسیون ژنو Geneva Convention، کنوانسیون ژنو، علاوه بر مفادی که برای زمان جنگ وضع کرده‌‌، از افرادی هم که درگیر جنگ نبوده، اما بنوعی مرتبط با آن شمرده می‌شوند، حفاظت و حمایت می‌کند. ضرورت طرح این بحث، آغاز دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در استکهلم (سوئد)، و کیفرخواست دادستان دادگاه (مارتینا وینسلو و همکارشان کارولینا ویسلندر) است که بارها و بارها به معاهده مزبور، بویژه کنوانسیون چهارم ژنو، اشاره نمودند. دادستان‌های دادگاه استکهلم اسیرکُشی سال ۶۷ را به عنوان یک جنایت جنگی و نقض کنوانسیون ژنو تلقی نموده، تصریح کردند کسانی که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی حضور داشتند مورد انتقام‌گیری قرار گرفتند. 

ادامه مطلب