گفت‌وگوی نمایندگان مسعود رجوی با سرویس استخبارات عراق

 

همنشین بهار:

سالهای دور که برای نخستین‌بار صحبت‌های رَد وبدَل شده را می‌شنیدم [بعدها از یوتیوب و…برداشتند]، آنقدر برایم غریب بود که تا مدتها در نوشته‌هایم به آن اشاره نکردم، حکومتیان البته با داوری‌های آلوده منتشر نمودند که نه تعجبی دارد و نه از اهمیت موضوع می‌کاهد. با حفظ مرزبندی با استبداد زیر پرده دین و قاتلین پاک‌ترین فرزندان مردم ایران که حرث و نسل این میهن ستمدیده را بر باد داده‌اند؛ به این آیینهٔ عبرت بنگریم. ای کاش و صد کاش این گفت‌و‌گوها واقعی نبود!
در دقیقه ۱۱ به بعد ویدئوی مربوط به این بحث، صدای حضار شنیده می‌شود.
با ترفند استخبارات رژیم صدام (برای باجگیری احتمالی)، سیر تا پیاز صحبت‌ها، رّد و بَدل اطلاعات و تحویل دلار و دینار به نمایندگان مسعود رجوی، پنهانی فیلم‌برداری شده‌است. در نوارهای ضبط‌ شده، چهره‌ها، حالات و صدای شرکت‌کنندگان، مشخص و گویاست و جایی برای انکار و حاشا باقی نمی‌گذارد. در این گفت‌وگوها؛ «عباس داوری»(رحمان) از اعضای رهبری مجاهدین؛ بهمراه «احمد افشار»(فرزاد) یکی از مترجمین سازمان و…شرکت دارند امّا، در تشکیلات مربوطه، آنها سربَرخود، برخورد نمی‌کنند، «صاحب علّه» و آن که سر نخ قضایا را در دست داشت، مسعود رجوی بود و مسؤولیت وی تردید برنمی‌دارد.
گرچه تیر از کمان همی گذرَد – از کمان دار بیند اهل خِرد
ٰــــــــــــــــــــــــــــــــ 
در مورد پُل سومار
 

ادامه مطلب