اطلاعیه پشتیبانی از ابتکار ٨  شخصیت مبارز و دموکرات ایرانی

 

ایران چنج ( جمعی از کنشگران و متخصصین در اروپا)

نشست دانشگاه جورج تاون- واشنگتن شروعی امید بخش برای شکل دادن به یک پیوستگی دموکراتیک ایرانیان مقیم خارج، در حمایت از جنبش انقلابی درون کشور است.

ما به یقین اعتقاد داریم که راه پیروزی بر نظام جنایتکار جمهوری اسلامی صرفا از طریق یک همبستگی ملی و یکپارچه، زنده و واقعی میگذرد. همبستگی پویا و دمکراتیک که به مرور نحله های مختلف سیاسی ایرانیان را  با اندیشه‌های متفاوت ولی پیرامون منافع ملی و حفظ میهن در خود جای دهد. پیوستن نیروها و شخصیتهای مختلف سیاسی به این ابتکار، به ظرفیت و توانایی همه ما در مصاف با نظام اهریمنی حاکم بر کشور خواهد افزود، دولتها و محافل مدعی دفاع از حقوق مردم ایران را برای ترک مماشات خود با نظام مستبد حاکم بر ایران تحت تاثیر قرار داده و راه  جنبش انقلابی را برای پیشروی در درون کشور هموارتر خواهد ساخت.

“ایران چنج”  ازاین ابتکار دمکراتیک پشتیبانی کرده و از گسترش صفوف آن بر اساس یک منشور مشترک استقبال وآمادگی خود را برای همراهی و همکاری با آن در جهت پیشبرد اهداف جنبش انقلابی در کشوراعلام میکند.

 

برای  زن  زندگی  آزادی

٢٦ بهمن  ( ١۵ فوریه ۲۰۲۳)