او خود سیزده است. «از همه عالم به‌در» است

 

مهدی اصلانی :

پارکابی‌ی مرگ زندان گوهردشت در مقام «دادیار» هر نوبت می‌خواست تهدید کند می‌گفت: «یه‌کار نکن بندازمت انفرادی اون‌جا بپوسی.»
دومین سیزده و نحسی‌اش را در دنج‌جای انفرادی‌ی استکهلم سر کرد. یک‌سال قرآن و نهج‌البلاغه سر گرفت و آیاتی که خود نیز معنایش نمی‌دانست شیهه کشید! سبزه گره زد اما بختش باز نشد. به‌گمان درازسالی دیگر را باید به‌هنگام تحویلِ سال با خواندن مقلب‌القلوب و باقی‌ی خرت‌و‌پرت‌‌هایش نو و سیزده‌ را در انفرادی سماق مک بزند و سبزه گره، تا بختش باز شود
سرانجام تاریخ آغاز محاکمه‌اش اعلام شد: سه‌شنبه هشتم ژوئن ۲۰۲۱ او باید در مقابل محکمه‌ای قرار گیرد که قاضی‌القضاتش نیری و رئیسی نیستند. تمام دادخواهان در انتظار صدور حکمی هستند که شایسته‌ی عالیجناب قاتل است