بلوچستان به خون گشته

 

رها اخلاقی :

به بهانه قیام دلیرانه هموطنان بلوچستان 

 
“””” بلوچستان به خون گشته””””
 
بلوچستان به خون گشته سراسر
کجایی هموطن خواهر برادر
 
لر و کرد و بلوچ با کل کشور
ز هر شهر و دیار مرگ بر ستمگر
 
همه با هم به پشت هم بایستیم
همه باید یکی، ور نه که نیستیم
 
بلوچستان به تو دستش دراز است
فقط وحدت کلید رمز و راز است
 
کجایی هموطن، تهرانی و کرد
که ضحاک پلید خون مرا خورد
 
بباید کل ایران رزم گردد
ز اهواز تا به شیراز عزم گردد
 
کجایی بهبهان، خلخال و تبریز
تنم افتاده در خون، تو بپا خیز
 
آیا مسجد سلیمان، قوم  و کاشان
خرمشهر رامهرمز ای آبادان
 
اگر با هم شویم گیریم که سامان
پراکنده شویم، دشمن که خندان
 
بلوچستان تنش فواره زد خون
تمام شهرهایش گشته گلگون
 
بپا خیزید کنون وقت قیام است
بکش شمشیر خود گر در نیام است
 
خوروشید ای همه شهرهای ایران
قیامی همزمان، دشمن چه حیران 
 
منم من یار تو در مرز میهن 
تو برخیزی ستم تضعیف حتمن(حتما)
 
خدا نور است خدا نور دست بسته
گناه است هموطن امروز نشسته
 
منم امروز رزم در قلب میدان
بباید همزمان غرش به تهران
 
بیایید دست یکدیگر بگیریم 
به وحدت خاک خود را پس بگیریم 
 
فقیه بی شرف نیست اهل میدان
بتازیم یک زمان، گردد پریشان 
 
خدا نور میزند فریاد کجایید 
بپا خیزید امید ما شمایید
 
تفنگ را با تفنگ، هر مشت با مشت
بریزم خون آنکس که تو را کشت
 
بلوچم لیک من اهل خراسان
ز خوزستان به نیشاپور و کرمان
 
لرم ایلامیم ،فرزند این خاک
دهم جانم ندارم ذره ای باک
 
اگر بوشهر،  بلوچی اهل تبریز 
کنون ای هموطن بر پا تو برخیز
 
همه شهرهای ایران وقت داد است
نشستن در سیاهی ها گناه است
 
رها گفتی پیام اهل سیستان
قیامی همزمان در کل ایران

۹ مهرماه ۲۵۸۲ ایرانی 

۹ مهرماه ۱۴۰۲ خورشیدی 

۱ اکتبر ۱۴۰۲ میلادی