تابلوی روزشمار نابودی اسرائیل به علت کمبود برق از کار افتاد

 

تابلوی روزشمار نابودی اسرائیل تا ۲۵ سال دیگر که الهام گرفته از بیانات اخوند خامنه ای است به علت کمبود برق و از کار افتادن ژنراتورهای برق رسان از کار افتاده است.

این تابلو که در خیابان کاخ ( فلسطین کنونی ) برپا شده است در نزدیکی محل سفارت اسرائیل است که توسط رژیم اسلامی اشغال و به تروریست‌های فلسطینی برای برپایی دفتر و دستک خود اهدا شد و هم‌چنین هر آن چه متعلق به کشور اسرائیل بود در جمهوری اسلامی ایران را ملی اعلام کردند. در برابر ، اسرائیل نیز مبالغ بدهکاری خود بابت خرید نفت و لوله کشی نفت از ایلات به اشکلون  را که در دوره شاه فقید کشیده شده بود تحت عنوان عدم معامله با دشمن پرداخت نمی کند. 

منبع خبرگزاری ایرانشهر