حضور نماینده رژیم شکنجه و اعدام در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل را قویا محکوم میکنیم

 

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی :

 نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از ۲۲ فوریه تا ۲۳ مارس در حال برگزاری است. علی باقری کنی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه رژیم، فردا شش اسفند ۹۹ برابر با ۲۴ فوریه، قرار است در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کند. علی باقری کنی معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی، سعید جلیلی نیز بوده است. 

در حالی معاون امور بین الملل قوه قضائیه رژیم قصد دارد از حقوق بشر صحبت کند که هنوز جوهر مهر حکم قتل بهنام محجوبی زندانی عقیدتی سیاسی بدست قوه قضائیه خشک نشده است. هزاران آزادیخواه و زندانی سیاسی در غیر انسانی ترین شرایط ممکن در زندانهای جمهوری اسلامی بسر میبرند، بیمار میشوند و عامدانه بدون دارو درمان باسیاست “اعدام خاموش” توسط دستگاه قضائیه بقتل میرسند. بهنام محجوبی یکی از زندانیان عقیدتی -سیاسی بود که با وجود تشخیص پزشکان دال بر عدم تحمل کیفری وی، عامدانه در بدترین شرایط قرار گرفت تا با کمترین هزینه بتوانند سیاست ” اعدام خاموش”  خود را به پیش ببرند. فعالین دفاع از حقوق کودکان، زنان، دانشجویان و کارگران با بازداشت و حکمهای طولانی روبرو میشوند. بیش از هفت هزار نفر را در اعتراضات آبان دستگیر کردند، خانواده زندانیان سیاسی و خانواده جانباختگان دهه شصت تا به امروز را به “جرم” دادخواهی با حکمهای سنگین زندان روبرو و باقرار وثیقه زندگیشان را به گروگان گرفته اند. 

 درکنار تمام این جنایاتشان در حالی نماینده رژیم جتایتکار اسلامی فردا سخن خواهد گفت که دیروز و امروز کشتار مردم در بلوچستان را شاهد بودیم و قطعا فردا آمار بازداشت و زندان و کشتارشان علنی خواهد شد.

 کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاس، به حضور نماینده رژیمی که خون و جنایت از دستان مسئولانش میچکد، قویا اعتراض کرده و خواستار طرد و منزوی شدن جمهوری اسلامی از مجامع بین المللی است. 

ما از شما مردم شریف و آزادیخواه میخواهیم هر چه قویتر به حضور نماینده جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر اعتراض کنید. وجود جمهوری اسلامی مایه ننگ بشریت است. از شما دعوت میکنیم که در طوفان تویتری که فردا چهارشنبه ۶ اسفند فراخوان داده شده است شرکت کنید. اطلاعات بیشتر را در آفیش ضمیمه ملاحظه نمایید. لطفا تویت و ایمیل خود را به آدرسهای زیر ارسال دارید : 

@mbachelet

 @UNHumanRights 

 Email: InfoDesk@ohchr.org 

 کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

۵اسفند ۱۳۹۹ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱