(خبر ی دردناک)

 

ن. واحدی :

29 ژانویه 2021

درگذشت ناگهانی(تصادف با اتوموبیل) پروفسور دکتر پیمان لهراسبی، شخصیت برجسته‌ای در آسمان علم، نه تنها برای تمام خانوادهﯼ آن شادروان بلکه برای دانشگاهیان جهان به ویژه جامعه دانشگاهیان ایران جانسوز و اسفناک است.

این دانشمند متخصص در جراحی مغز و اعصاب که در 27 سالگی از دانشگاه شیکاگو دانشنامه خود را گرفته بود بیش از 20 سال در دانشکده  پزشکی دانشگاه معروف نیویورک سابقه تدریس و تحقیق در سطح جهانی دارد.

زنده یاد پیمان لهراسبی تنها روی مغز انسان که یکی از مهم ترین اعضای بدن و عجیب ترین ساختار کیهانی است کار نمی کرد، مغزی که بیان تبلور عزت انسان است بلکه او خود نمودی از انسانیت بود. هوشمندی که به زمان و مکان ارزش داد. ارزشی که با موفقیت‌های خارق العاده وی فخر دانشجویان و همکارانش شد. یافته‌هایش جان وی را  همواره بازتاب می‌دهند.

زنده یاد پیمان لهراسبی، ستاره ﯼ علم زمان خود، نمونه‌ای از هشیاری ایرانیان است. هوشیارانی که در آسمان تبعیض و خودپرستی و خودستائی جلوه نمی‌کنند. چه آسمان تاریکی، آسمان جنایت، فقر و نومیدی هر توانائی و شایستگی را در نطفه کور می‌کند. آنها که بخت مهاجرت داشته‌اند، شایستگیشان  را محیط پاسخ داده است. پاسخی که بر شأن قانون تکامل و نه بر خرافات و اوهام تکیه دارد.

تمدن بزرگ ایران همیشه رو به علم داشته است. بزرگانی چون پیمان لهراسبی شاهد این مدعا هستند. باشد تا چنین افرادی ایرانیان را به قدرت خود آگاه سازند تا نجات ایران براین پایه ممکن گردد.

این تصور، یک آرزو نیست بلکه یک اطمینان است. زیرا ستاره های تابناک ایرانی که در بیرون از کشور مشاهده می‌شوند، هرگز وطن خود را فراموش نمی‌کنند. همان طور که پیمان نازنین نیز فراموش نکرد و در محیطی آکنده از فرهنگ ایران زیست.

وقت آنست که کوشش خردمندانه ایرانیان آسمان علمی وطنشان را روشنائی بخشد.

ما جامعه ایرانیان خارج از کشور به خانواه این شخصیت بزرگ به ویژه پروفسور دکتر اردشیر لهراسبی پدر ایشان که مردی شیفته علم و فلسفه است صمیمانه تسلیت گفته و خود را در این مصیبت شریک غم آنها می‌شماریم.

 

                                                                                                با مهر ن. واحدی