رسانه های بی طرفی نيستند

 

شمی_صلواتی :

 رسانه های «منوتو» «اینترنشنال» «بی بی سی» و «رادیو فردا» قابل اعتماد نيستند…
 
 نه یک رسانه ببطرف، بلکه یک حزب دست راستیند. کارشان پروپاگاندا در چهار چوب، سیاستهای «دست راستی» غرب است…
 
وظیفه‌شان تقویت ارتجاع در ایران با مقایسه‌ی بد و بدتر، یعنی خاک پاشیدن در چشم مردم فقر زده ماست.
 من در مقاسیه با رسانه هایی جمهوری اسلامی بجز روسری تفاوت خاصی  در ٱنها نمی بینم  …..»
[تلاش برای یک سیستم شورائی نشانه‌ی شعور بالای انسانی ست، واژه‌ها را باید درست معنا کرد. باید از شیخ و شاه گذشت تا به انسانیت رسید…»
 
 
۱۱ژوئن ۲۰۲۲میلادی