شاهزاده رضا پهلوی شاهنشاه ایران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی

حسین :

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تحت تحریمهای شدید امریکا است و نمی تواند نفت را بفروشد و پول انرا صرف کمک به مردم لبنان سوریه و یمن کند خیلی غمگین و نارحت هستند و به طور یقین مشکلات جمهوری اسلامی در سال جدید 1400 بیشتر خواهد شد و مسلما و به طور قطع این رژیم در سال 1400 سرنگون خواهد شد و دوام نخواهد داشت اما موضوع اصلی مردم ایران به قدرت رسیدن کسی است که به مردم ایران کمک کند تا از مشکلات اقتصادی و معیشتی نجات پیدا کنند مردم ایران و جوانان تحصیلکرده ایرانی سازمان مجاهدین خلق را به رسمیت نمی شناسند چون انها هم به جمهوری اسلامی شباهت دارند و رهبر این گروه تروریستی مسعود رجوی به هلاکت رسیده است اما مجاهدین و مریم رجوی ادعا می کنند که او زنده است این گروهک تروریستی فقط به فکر اهداف و منافع خودش است و به فکر ازادی و رفاه ملت ایران نیست و همچنین طرز پوشش زنان این گروه موافق خواسته زنان و دختران ایرانی که خواهان ازادی و نپوشیدن روسری بر سر خودشان هستند نیست زنان این گروه همانند زنان بسیجی با حجاب هستند در حالیکه بارها زنان ایرانی به حجاب اجباری نه گفته اند بنابراین تنها کسی که می تواند ناجی ملت ایران باشد شاهزاده رضا پهلوی است و سازمان مجاهدین خلق غلط می کنند که بخواهند بعد از رفتن و گذار از جمهوری اسلامی به قدرت برسند لعنت بر جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین (منافقین) خلق ایران