ما باید به خود آییم

 

شمی صلواتی :

وقتی که  عثمانی‌ها هولوکاست ارامنه (پاکسازی نژادی) راه انداختند 
در آن زمان آنچه برجسته بود جهان غرق جنگهای مذهبی و قومی بود.
شعورانسانی در لابلای کتابهای  مذهبی گم شده بود،.
انقلابات کم رنگ بود 
صدای آزادی خواهان رسا نبود 
فقر بود و جنگ با بیماری،  
با جهانی آشفته غرق در جهل(!) 
درختی ریشه دواند که ثمرش فاشيست بود  برای گرفتن سبقت از عثمانی‌ها،
 
 هتیلر هولوکاست یهودی  را آفرید
که شش میلیون یهودی در کورهای آتش زنده زنده سوختند. 
(جنگ جهانی دوم) با کشتن ۶۰ هزار انسان.(!) 
 
[اما امروز  جمهوری اسلامی ایران
 برخاسته از گور ! 
که نه تنها  روی تمام فاشیست‌های این جهان نابرابر  را، بلکه روی حاکمان قرون وسطائی ها را نیز سفید کرده‌ است.
 
جانیان حکومت اسلامی امروز در سیستان و بلوجستان  مشغول  نسل کشیند، پاک سازی مذهبی و قومی می کنند. 
  
ما باید بدون التماس و توقع از دولت‌های ‌غربی، بدور از فرد پرستی و – هرگونه بت سازی(!) 
با حمایت از «منشور مطالبات حداقلی» توسط بیست تشکل ایرانی با هدف گسترش جنبش‌های اجتماعی  در دفاع از  انقلاب
 مردم ایران!
 خارج از کشور را با  اکسیونهای اعتراضی  تبدیل صدای رسا داخل باشیم.
.  
جمهوری اسلامی در حال  کشتار جمعی است در سیستان و بلوجستان نسل‌کشی  می کند. و جنایت می آفرینند و ما اگر سکوت کنیم  بی تفاوت باشیم  این وحشت بیشتر و بیشتر ادامه می یابد.. 
ششم ماه مه ۲۰۲۳میلادی “شمی صلواتی”