وحید بهشتی و داستان چاروک

 

عبدالستار دوشوکی :

وحید بهشتی رژیم غذایی (به اصطلاح اعتصاب غذا) را متوقف کرده است و قول داده بعد از مرخصی از بیمارستان دوباره اعتصاب غذا را از سر بگیرد. این موضوع مرا بیاد  نیم قرن پیش انداخت که در شهر ما چابهار شخصی بود به نام “چاروک”. وی در ماه رمضان روز گرفته بود. حدود ساعت 2 یا 3 بعدازظهر از گرسنگی حالش خراب شد. به او “توصیه” شد روزه را بشکند و غذا بخورد. وی به اطرافیانش گفت فقط به یک شرط غذا می خورد و آن هم اینکه بلافاصله بعد از اینکه حالش خوب شد روزه را ادامه دهد. بعد از خوردن ناهار مفصل و دسر ماست و خرما و زولبیا و بامیه حالش خوب شد و گفت بنا به قولی که داده بودم؛ بقیه روز را به روزه ام ادامه خواهم داد. و حقا و صادقانه هم ادامه داد و تا افطار چیزی نخورد. اطرافیان ساده لوح هم به او و ایمان او آفرین گفتند.

البته با توجه به اینکه اکنون همه از جمله خواجه حافظ شیرازی هم فهمیده اند که هرگز اعتصاب غذای واقعی در کار نبوده است و ادامه این نمایش به اصطلاح اعتصاب غذا بیش از اینها به ضررش تمام شود, احتمال دارد بنا به دستور اسپانسر نقش جدیدی را بازی کند و بگوید بجای اعتصاب غذا فقط تحصن را ادامه می دهیم.

 

ReplyReply allForward