باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۱۲
گفتگو با شهرام خلدی در باره قحطی