دو غزل دو عاشقانه. اسماعیل وفا یغمائی. نوزده ژوئیه 2021 میلادی