فروپاشی دیوار برلین، گفت‌و‌شنود با دکتر کریم قصیم با کوشش همنشین بهار