کوچ نگاه 13- خان بابا تهرانی- ماشاالله آجودانی- جمشید اسدی- علی لیمونادی